Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1174/111/2019
Data inregistrarii19.04.2019
Data ultimei modificari:23.04.2019
Sectie:Secţia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC ALMOS PROJECT SRLDebitor

Şedinţe

17.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

23.04.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: FALIMENTE 08 - camera de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC ALMOS PROJECT SRL, În temeiul art. 38 alin. (2) lit. e, art. 71 alin 1) şi art. 67 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate împotriva debitoarei SC ALMOS PROJECT SRL, În temeiul art.145 lit. a şi b din Legea nr. 85/2014; Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC ALMOS PROJECT SRL, În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, Desemnează lichidator judiciar provizoriu CABINET DE INSOLVENŢĂ RUKAJ IOANA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând să se depună un decont în acest sens. În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar ca în maxim de 5 zile să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 63 alin. (1) raportat la art. 59 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat provizoriu să procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În temeiul art.145 alin.2 din Legea nr. 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art.99 şi art.147 alin (1) din Legea nr. 85/2014; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.06.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.06.2019. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 22.07.2019. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 17.09.2019, cam.66, ora 9. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii în condiţiile art. 100 alin (1) din Legea nr. 85/2014 de către lichidatorul judiciar provizoriu . Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. In temeiul art.39 alin (2) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidator. În temeiul art.151 din Legea nr. 85/2014 Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în BPI. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 23.04.2019.
Document: Încheiere admitere in principiu  122/2019  23.04.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.