Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1040/111/2018
Data inregistrarii05.04.2018
Data ultimei modificari:15.04.2018
Sectie:Secţia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC NEW TEXTIL PROJECT SRLDebitor

Şedinţe

11.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 08
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

12.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: FALIMENTE 08 - camera de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art.66 alin.6 din Legea nr. 85/2014 dispune conexarea cererii creditorului FEDFRA DELUX SRL la cererea debitoarei SC. NEW TEXTIL PROIECT SRL, Admite cererea formulată de debitoarea SC. NEW TEXTIL PROIECT SRL, În temeiul art. 71 alin 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC. NEW TEXTIL PROIECT SRL, Ia act de intenţia debitorului de reorganizare, pe baza unui plan de reorganizare. În temeiul art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 litera d din Legea nr. 85/2014 Numeşte administrator judiciar provizoriu PRIVATE LIQUIDATION GROUP SPRL, , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie provizorie de 500 lei urmând ca retribuţia finală să fie stabilita ulterior, in funcţie de decont. În temeiul art. 99 din Legea nr 85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.146 din Legea nr 85/2014, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi . Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la comunicare, iar termenul de soluţionare a eventualelor opoziţii în 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 25.05.2018. Declaraţiile de creanţă se vor timbra cu taxa de timbru în valoare de 200 lei, sub sancţiunea anulării ca netimbrate. Dispune ca administratorul judiciar desemnat provizoriu să analizeze declaraţia de creanţă formulată de creditoarea FEDFRA DELUX SRL în sumă totală de 132.0000,04 lei, înregistrată în data de 03.04.2018 sub nr.dosar 1005/111/2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 14.06.2018. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 11.09.2018. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 11.09.2018, cam.66, ora 9. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar desemnat provizoriu să fixeze data şedinţei adunării creditorilor şi să convoace creditorii debitoarei. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. In temeiul art.39 alin (2) din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 151 din L85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în B.P.I, apel ce se va depune la Tribunalul Bihor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 12.04.2018.
Document: Încheiere admitere in principiu  153/2018  12.04.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.