Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :596/111/2018
Data inregistrarii02.03.2018
Data ultimei modificari:15.03.2018
Sectie:Secţia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC EDITURA AQUILA LOGISITC SRLDebitor
ADMIN INSOLVLichidator

Şedinţe

12.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 07
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

08.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: FALIMENTE 07 - camera de consiliu
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitor SC EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL , . În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL , În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, Numeşte administrator judiciar provizoriu ADMIN INSOLV SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând ca onorariul final să fie stabilit ulterior, in funcţie de decont. În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport de activitate. În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă , se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.04.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 14.05.2018. Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 11.06.2018. Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 12.06.2018, cam.66, ora 9. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. In temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea în B.P I , apel ce se va depune la Tribunalul Bihor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 08.03.2018.
Document: Încheiere admitere in principiu  103/2018  08.03.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.