Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

ANUNŢÎncepând cu data de 24 iunie 2020 Tribunalul Bacău pune la dispoziţia părţilor două adrese de e-mail, pentru fiecare din cele două secţii civile ale instanţei, pentru a fi utilizate de către părţile din dosare ( şi/ sau reprezentanţii acestora convenţionali sau legali) cu scopul ca acestea să poată transmite instanţei, în format editabil (word, cu diacritice), cererea de chemare în judecată, calea de atac formulată, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare, note de probatorii, note de şedinţă, concluzii scrise.

            Pentru Secţia a I-a civilă a Tribunalului Bacău: trbc-acte1civil@just.ro

Pentru Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bacău: trbc-acte2civil@just.ro

Înscrisurile trimise pe această adresă nu vor fi printate şi ataşate în dosarul cauzei, ci sunt strict utilizate pentru întocmirea cu mai multă celeritate a actelor de procedură ale instanţei (încheieri, sentinţe, decizii).

Vă solicităm ca atunci când doriţi să trimiteţi pe unul dintre e-mailurile anterior precizate un document în format editabil să menţionaţi în mod explicit dosarul şi secţia pentru care aţi transmis documentul!                       

Vă precizăm că cele două adrese de e-mail nu sunt şi nu pot fi folosite pentru a transmite acte instanţei pentru a fi printate şi ataşate la dosarul cauzei.

Prin cele două adrese de e-mail menţionate nu se pot formula cereri de sesizare a instanţei şi nici formula petiţii sau orice alt gen de cereri, scopul pentru care au fost create fiind strict acela de a se comunica instanţei documente în format editabil, documente pe care părţile le-au depus sau le vor depune la dosarul cauzei prin modalităţile prevăzute de lege.                       

Vă mulţumim!
ANUNŢ

  Începând cu data de 1 februarie 2019, toate mesajele cu referire la dosare sau pentru înaintarea de documente la dosare aflate pe rolul Tribunalului Bacău vor fi adresate exclusiv pe adresele de mail sau la  numerele de fax corespunzătoare secţiei pe rolul căreia se află dosarul sau în care aveţi calitatea de parte,  aşa cum sunt indicate în tabelul următor:

Secţii Tribunalul Bacău Adresa de e-mail Număr de fax
Secţia I civilă tr-bacau-reg1@just.ro 0234.207606
Secţia penală tr-bacau-reg1@just.ro 0234.207606
Birou executări penale tr-bacau-reg1@just.ro 0234.207619
Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal tr-bacau-reg2@just.ro 0234.525211
 

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

  Adresa de mail tr-bacau-info@just.ro este destinată în exclusivitate pentru transmiterea, către Biroul de informare şi relaţii publice al Tribunalului Bacău, a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public sau a cererilor/sesizărilor/petiţiilor/memoriilor formulate în temeiul OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

De asemenea, adresa de mail tr-bacau-info@just.ro poate fi utilizată în corespondenţa cu autorităţile publice sau schimbul de date cu celelalte instanţe judecătoreşti.  

           Această adresă nu mai poate fi utilizată pentru înaintarea înscrisurilor necesare pentru a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bacău.

Sediu principal
- secţia penală
- secţia I civilă

Adresa: Str.Cuza Vodă nr.1 Cod 600274
Tel: 0234/207604, arhivă: 0234/207605, birou expertize tehnico-judiciare:0234/207603
Fax: 0234/207601
Fax registratură : 0234/207606
e-mail: tr-bacau-info@just.ro

Sediu secundar
- secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Adresa: Str. Stefan cel Mare nr. 4 Cod 600356
- tel: 0234/514419, arhivă: 0234/525221
- fax 0234/525211

        Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!Serviciul de Probaţiune
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 4
Tel. - 0234.515839
Fax - 0234.541875
E-mail: probatiune.bacau@just.ro


Camere de lucru cu publicul

Sediu principal - strada Cuza Vodă nr. 1:


Arhiva - parter, camera 6

Registratura - mezanin

Apostile - parter, camera 6 (arhivă)

Agenţi procedurali - parter, camera 6 (arhivă)


Sediu secundar - strada Ştefan cel Mare nr. 4:


Arhiva - parter, camera 4

Arhiva falimente - parter, camera 8

Registratura - parter, lângă camera 3


Program de funcţionare

 


 

ARHIVĂ- PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL :

- zilnic 08.30 - 09.00 pentru relaţii cu publicul

- zilnic 10.00 - 13.00 pentru studiere dosare

- luni, miercuri, vineri10.00 - 10.30 pentru eliberare acte legalizate


 REGISTRATURĂ - PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

- zilnic : 08.30 - 13.00: pentru relaţii şi primire documente


BIROUL APOSTILE - PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

- joi : 10.00 - 11.30: primire acte

         15.00 - 15.30: eliberare acte


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE :

- zilnic 07.30 - 15.30 (persoană de contact Albescu Mihaela) 

- luni 15.30 - 18.30 (persoană de contact Roman Maria)

- miercuri, joi, vineri10.00 - 13.00 program cu publicul  

 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta