Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


ActualitateComunicat de presă privind protestul din data de 18.12.2017

COMUNICAT 25 octombrie 2017 ziua "uşilor deschise" la Tribunalul Bacău

Comunicat de presă privind exerciţiu de intervenţie al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău

Decizia 70/09.08.2017 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind recuperarea zilei de 14 august 2017              
    

Comunicat de presă - purtător de cuvânt Tribunalul Bacău

Decizia 30/30.05.2017 a Vicepreşedintelui Tribunalului Bacău privind recuperarea zilei de 2 iunie 2017

Anunţ privind şedinţele de judecată din data de 02.06.2017

Proces verbal privind tragerea la sorţi, a preşedintelui BEC Moineşti şi a locţiitorului acestuia, la legerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017

Decizia 4/19.01.2017 a Preşedintelui Tribunalului Bacău  privind recuperarea zilei de 23 ianuarie 2017

Decizia 105/23.11.2016 a Preşedintelui Tribunalului Bacău privind recuperarea zilei de 2 decembrie 2016

COMUNICAT  25 octombrie 2016   ziua "uşilor deschise" la Tribunalul Bacău

Proces verbal privind desemnarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Bacău.PDF

Anunţ: 30 09 2016 tragerea la sorţi pentru constituirea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Bacău

Concurs pentru ocuparea a 12 posturi de executie vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor şi procurorilorPDF

Anunţ şi tematică examen pentru definitivare în funcţie a personalului auxiliar de specialitate - 08.10.2016

Adresele instanţelor din raza Tribunalului BacăuCirculară memorandum privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public"
  - Adresă.PDF 
 

 
  PROBAŢIUNE   lista cu institutii publice cu care colaboram pentru punerea in executare a sentintelor penale
 

______________________________________________________________________________________________
 
     Informații privind datele cu caracter personal - art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 

    Drepturile persoanei vizate în contextul datelor cu caracter personal

    ART. 12 -  Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.


________________________________________________________________________________________________


          Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016       

Concursuri
                                                                                                  ________________________      ________

Consurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, sesiunea decembrie 2016 - iunie 2017.PDF

Anunț examen de promovare în grade și trepte profesionale grefieri (10.12.2016).PDF

Anunț concurs aprod (12.11.2016).PDFInformaţii de interes public


Contact