Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :6862/110/2011*
Data inregistrarii17.11.2014
Data ultimei modificari:08.01.2017
Sectie:Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Litigii cu profesioniştii
Obiect:opoziţie
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC APĂ MUNICIPAL SAPârât
SC APĂ CANAL SAReclamant
SC APĂ MUNICIPAL SAPârât
SC APĂ MUNICIPAL SAPârât
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂUIntervenient în nume propriu
SC MAGURA VERDE SRLIntervenient
SC ASSET INVEST SA BACAUIntervenient
SOFIAN VIRGINIAReprezentant legal
Vicol MarilenaIntervenient
Fantana Corneliu GicaIntervenient
Guta GheorgheIntervenient
Bindar CatalinIntervenient
Gogu MariaIntervenient
Bandar MihaiIntervenient
OSTACI ELENA - LUMINITAIntervenient
Antohi IonIntervenient

Şedinţe

25.01.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dosar nr. 6862/110/2011* Hotărăşte 25.01.2016 Respinge cererea de repunere pe rol formulată de S.C. MĂGURA VERDE S.R.L ,Bandar Mihai şi Bindar Cătălin. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intervenientului forţat Consiliul Judeţean Bacău. Respinge acţiunea faţă de C.L.Bacău. Respinge cererea de intervenţie formulată în temeiul art. 46 din L.31/1990 , de S.C. APĂ CANAL S.A prin care se opune înmatriculării şi autorizării S.C. APĂ MUNICIPAL S.A. Oneşti. Respinge cererile de intervenţie în interes propriu formulate de S.C.Măgura Verde S.R.L.Bacău, de către SC ASSET INVEST S.A. Bacău şi de către persoanele fizice : Vicol Marinela, Fântână Corrneliu Gică, Guţă Gheorghe, Bindar Cătălin, Gogu Maria, Bandar Mihai, Ostaci Elena-Luminiţa, Antohi Ion. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  19/2016  25.01.2016

18.01.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: DISPUNE Potrivit dispoziţiilor art. 396 al. 2 Cod procedură civilă amână pronunţarea în cauză la data de 25.01.2016, cu precizarea că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei .
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    18.01.2016

14.12.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Amână judecarea cauzei la 18.01.2016, ora 13, c6lp pentru când toate părţile prezente au termen in cunoştinţa. Se vor introduce în cauza si cita in calitate de intervenienţi Antohe Ion si Ostaci Elena-Luminita. Se va emite adresa intervenienţilor Antohe Ion şi Ostaci Elena-Luminiţa cu menţiunea de a depune la dosar în 8 exemplare de pe cererea de intervenţie, de a face precizarea naturii cererii de intervenţie, daca este in interesul alăturat reclamantei sau in nume propriu cat si dovada calităţii de acţionar; Se va repeta procedura de citare cu intervenienţii persoane fizice cu menţiunea de a face dovada calităţii de acţionari ; Se va efectua procedura de citare la afişierul instanţei si citarea pe portalul instanţei cu toţi intervenienţii
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2015

16.11.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Amână judecarea cauzei la 14 decembrie 2015, ora 13, c6lp pentru când toate părţile prezente au termen in cunoştinţa. Se va revenii cu adresă la acţionarii persoane fizice Fântâna Corneliu Gicu, Vicol Marilena, Bindar Catalin, Gogu Maria, Bandar Mihai acţionari in cadrul SC APA CANAL SA ONESTI, la domiciliile acestora cu menţiunea de a achita diferenţa taxa de timbru de 19 lei iar interveneintul Guta Gheorghe, cu suma de 39 lei. Se va verifica procedurile de citare si se vor cita interveneienţii acţionarii persoane fizice Fântâna Corneliu Gicu, Vicol Marilena,Guta Gheorghe,Bindar Catalin, Gogu Maria, Bandar Mihai acţionari in cadrul SC APA CANAL SA ONESTI, la domiciliul arătat in cererea de intervenţie fila 100 dosar şi pe portalul instanţei Admite cererea formulată de reprezentantul convenţional al intervenientei SC MAGURA VERDE SRL BACAU. Dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate in cuprinsul încheierilor de şedinţa de la fila 119 şi 136 respectiv încheierea din 15.06.2015 şi 19 octombrie 2015, in sensul ca se vor trece intervenienţii acţionarii persoane fizice ca fiind acţionari la Apa Canal SA şi nu la SC APA MUNICIPAL SA Oneşti cum greşit s-a consemnat. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul încheierii de şedinţa din 19 octombrie 2015 in sensul ca se va rectifica conceptul de citare si se va trece SC MAGURA VERDE SA in calitate de intervenient in interes propriu Se va efectua citarea telefonica si pe portalul instanţei cu acţionarii persoane fizice Fântâna Corneliu Gicu, Vicol Marilena,Guta Gheorghe,Bindar Catalin, Gogu Maria, Bandar Mihai şi se vor întocmi procese verbale in acest sens.
Document: Încheiere de şedinţă    16.11.2015

19.10.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la 16 noiembrie 2015, ora 13, c6lp pentru când toate părţile au termen in cunoştinţa. Se va emite adresă la acţionarii persoane fizice Fântâna Corneliu Gicu, Vicol Marilena,Guta Gheorghe,Bindar Catalin, Gogu Maria, Bandar Mihai acţionari in cadrul SC APA MUNICIPAL SA ONESTI, la domiciliile acestora cu menţiunea de a arata dacă este o cerere de intervenţie in interes alăturat reclamantei sau cerere de intervenţie în interes propriu si de a timbra corespunzător cererea de intervenţie, sub sancţiunea anularii cererii ca netimbrată. Se vor trece pe concept şi se vor cita intervenienti persoane fizice
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2015

28.09.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la 19 octombrie 2015, ora 13, c6lp pentru când toate părţile au termen in cunoştinţa. Se va comunica intervenientei SC MAGURA VERDE SRL BACAU, cererea de intervenţie formulata de acţionarii de la SC APA CANAL SA. Se va emite adresă la Fântâna Corneliu Gicu, Vicol Marilena,Guta Gheorghe,Bindar Catalin, Gogu Maria, Bandar Mihai acţionari in cadrul SC APA MUNICIPAL SA ONESTI,cu menţiunea de a depune precizări in sensul de a arăta daca este o cerere de intervenţie in interes alăturat reclamantei, sau cerere de intervenţie in interes propriu.
Document: Încheiere de şedinţă    28.09.2015

15.06.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Incheiere Admite cererea de reexaminare formulată de SC Asset Invest SA Incheiere 15.06.2015 Se va emite adresa la Fântâna Corneliu Gicu, Vicol Marilena,Guta Gheorghe,Bindar Catalin, Gogu Maria, Bandar Mihai acţionari in cadrul SC APA MUNICIPAL SA ONESTI, pentru a depune precizări in sensul de a arăta daca este o cerere de intervenţie in interes alăturat reclamantei, sau cerere de intervenţie in interes propriu de a timbra corespunzător cererea de intervenite si pentru a fi comunicate corespunzător fiecărei părti in cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    15.06.2015

27.04.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C7u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de recuzare
Document: Încheiere de şedinţă    27.04.2015

20.04.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Trimite cauza la presedinte sectie pentru solutionarea cererii de recuzare
Document: Încheiere de şedinţă    20.04.2015

30.03.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: t.20.04.2015 ora 13 c6 ORC
Document: Încheiere de şedinţă    30.03.2015

16.03.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru data de 30.03.2016, ora 13, pentru când toate pârtile prezente au termen în cunoştinţa. In temeiul art. 108 din Codul de Procedura civila dispune amendarea societăţii SC ASSET INVEST SA, prin SOFIAN C. VIRGINIA in calitate de acţionar înregistrată la ORC sub nr. J/04/928/20.09.2013 cu suma de 1000 lei, motivat de faptul ca a indicat cu rea intenţie sediul intervenientei ca fiind Pictor Aman nr. 94 , biroul I, etajul I, judeţul Bacau fata de care la doua termene consecutive s-a înregistrat lipsa de procedura fata de cererea de intervenite înregistrata la instanţa in data de 2 martie 2014 ; Cu cerere de reexaminare in termen de 15 de la comunicare. Se va solicita relaţii de la SIF MOLDOVA SA în sensul de a înainta instanţei contractul de comodat nr. 5509 din 6.08.2013 emis de SIF MOLDOVA încheiat cu SC ASSET INVEST SA, cu menţiunea de a preciza daca acest contract de comodat este in vigoare in prezent; Se va repeta procedura de citare cu intervenienta şi se va relua procedura de citare la aceiaşi adresa cu indicarea in citaţie a Etajului 1,Biroului 1 şi cu menţionarea de către agentul procedural.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    16.03.2015

02.03.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    02.03.2015

16.02.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    16.02.2015

26.01.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6LP
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încheiere 26.01.2015 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Judeţean Bacău .Cu drept de recurs odată cu fondul .Dispune citarea Consiliului Judeţean Bacău .
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    26.01.2015

19.01.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: C6u
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amana pronuntarea cauzei pentru data de 26.01.2015
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    19.01.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
14/03/2016 SC APĂ CANAL SA, Apel
14/03/2016 SC MAGURA VERDE SRL, Apel
14/03/2016 Gogu Maria, Apel
14/03/2016 Antohi Ion, Apel
14/03/2016 Guta Gheorghe, Apel
14/03/2016 Bandar Mihai, Apel
14/03/2016 Fantana Corneliu Gica, Apel
14/03/2016 OSTACI ELENA - LUMINITA, Apel
14/03/2016 Vicol Marilena, Apel
14/03/2016 Bindar Catalin, Apel


Citare prin publicitate

Nume parteData Şedinţă
Vicol Marilena14.12.2015
Fantana Corneliu Gica14.12.2015
Guta Gheorghe14.12.2015
Bindar Catalin14.12.2015
Gogu Maria14.12.2015
Bandar Mihai14.12.2015
Vicol Marilena18.01.2016
Fantana Corneliu Gica18.01.2016
Guta Gheorghe18.01.2016
Bindar Catalin18.01.2016
1 - 10 Next