Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

B-dul I.C. BRĂTIANU NR.7
Piteşti - Argeş
Tel. 0248/216599, 0248/224019
 
 
Pentru transmis documente, dosare ale secţiilor CIVILĂ, PENALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Fax (0248) 212 410
 
Informatii despre dosare: http://www.justitie-ag.ro/tr-ag/tr_app
http://portal.just.ro (Portalul instanţelor de judecată pus la dispoziţie de către Ministerul Justiţiei)

E-mail: tr-arges@just.ro
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 
 
Taxe judiciare de timbru:
Cont RO25TREZ04621070203XXXXX
Trezoreria Pitesti, Beneficiar Consilul Local al municipiului Piteşti, CF: 4317967

Tribunalul Argeş a funcţionat iniţial în Piteşti, Str. 1 Mai într-un spaţiu ocupat în prezent de Secţia 1 Poliţie a Municipiului Piteşti.
   Din anul 1976 s-a edificat noul sediu în Piteşti, Bulevardul Eroilor nr. 3-5.
   În timp activitatea instanţei a fost influenţată de reorganizarea administrativ-teritorială, când competenţa teritorială a cunoscut extinderi sau restrângeri, după caz.
   Din anul 1973 şi apoi 1999, s-au înfiinţat încă 2 instanţe în subordinea Tribunalului Argeş şi anume Judecătoria Costeşti respectiv Judecătoria Topoloveni.
   În privinţa competenţei materiale s-au produs de asemenea schimbări semnificative de la o perioadă la alta, acestea fiind stabilite de fiecare dată prin lege.
   Mutaţiile produse în plan social-economic în zona argeşului, au determinat o creştere a numărului de cauze pe rolul instanţei, situaţie ce a condus la o aglomerare a spaţiilor de lucru pentru personal şi public, destinate acestor activităţi.
   În prezent, activitatea Tribunalului Argeş se desfăşoară atât în sediul principal cât şi în spaţiile închiriate aflate în vecinătatea acestora.
   Din punct de vedere ierarhic Tribunalului Argeş este subordonat Curţii de Apel Piteşti.

Actualitate

Comunicat de Presa - participarea doamnei vicepreşedinte, judecator Mariana Vârgă, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni din data de 27.03.2019
 
 
 
A N U N Ţ
În perioada sărbătorilor de iarnă 24 decembrie 2018 – 04 ianuarie 2019, programul de lucru cu publicul al Biroului Arhivă şi Registratură şi al Biroului Apostile, va fi următorul:
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL BIROULUI ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ
               Conform art. 1 din H.G. nr. 983/13.12.2018, publicată în M.O. nr. 1061/14.12.2018 „Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.”
Potrivit art. 3 Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 şi nici participanţilor în aceste procese.”
Astfel, în zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 Biroului Arhivă şi Registratură nu va avea program de lucru cu publicul, aceste zile fiind stabilite ca zile libere.
În cele două zile, acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin: e-mail, fax, poştă;
- în zilele de 27 şi 28 decembrie 2018, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 0830 – 1230 ;
- în zilele de 03 şi 04 ianuarie 2019, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 0830 – 1230 ;
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL BIROULUI APOSTILE 
- în zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 Biroului Apostile nu va avea program de lucru cu publicul, aceste zile fiind stabilite ca zile libere;
- în zilele de 27 şi 28 decembrie 2018, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 0830 – 1230 ;
- în zilele de 03 şi 04 decembrie 2019, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 0830 – 1230 ;
 
 
 
 
 
A N U N Ţ
  
În perioada vacanţei judecătoreşti 16 iulie – 31 august 2018, Biroul Arhivă şi Registratură al Tribunalului Argeş va fi deschis publicului în zilele de luni şi marţi, între orele 08:00 – 10:00, în aceste interval putând fi depuse acţiuni, cereri şi documente cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, şi pot fi solicitate dosarele pentru studiu.
În celelalte zile, acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin: e-mail, fax, poştă.
Biroul apostile îşi va desfăşura activitatea între orele 08:30  - 12:30 - primirea actelor, şi orele 14:00 – eliberare acte, în spaţiul rezervat acestei activităţi, după cum urmează:
-         în perioada 06 – 10 august 2018 – în fiecare zi;
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
Pentru participanţii la procesele cu termen de judecată stabilit pentru data de 30.04.2018
 
 
Procesele cu termen de judecată în data de luni 30 aprilie 2018 se vor desfăşura corespunzător programării instanţei şi nu sunt afectate de declararea zilei de 30.04.2018 ca zi liberă!
 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 207 din 12.04.2018 ziua de 30 aprilie 2018 a fost stabilită ca zi liberă pentru salariaţii din sectorul bugetar.
La art. 3 din H.G. nr. 207/2018 se precizează că Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2018 şi nici participanţilor în aceste procese.
Prin urmare, toate procesele care au termen de judecată stabilit pentru data de luni 30.04.2018 se vor desfăşura corespunzător, conform citaţiilor emise şi programărilor stabilite anterior de instanţă iar personalul din cadrul instanţei implicat în soluţionarea acestor procese va fi în activitate luni 30.04.2018, în cadrul programului normal de lucru 0730 -1530.
În ziua de 30.04.2018 compartimentul arhivă al instanţei nu va avea program cu publicul, acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, urmând a fi transmise instanţei prin: e-mail, fax, poştă.
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
purtător de cuvânt, judecător Mariana Vârgă
 
 
 
 
 
 
 
A N U N Ţ
 
 
În perioada vacanţei judecătoreşti 17 iulie – 04 septembrie 2017, Biroul Arhivă şi Registratură al Tribunalului Argeş va fi deschis publicului în zilele de luni şi marţi, între orele 08:00 – 10:00, în aceste interval putând fi depuse acţiuni, cereri şi documente cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, şi pot fi solicitate dosarele pentru studiu.
În celelalte zile, acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin: e-mail, fax, poştă.
Biroul apostile îşi va desfăşura activitatea între orele 08:30  - 12:30 - primirea actelor, şi orele 14:00 – eliberare acte, în spaţiul rezervat acestei activităţi, după cum urmează:
-         în perioada 24 – 28 iulie 2017 – în fiecare zi;
-         în perioada 14 – 18 august 2017 – în fiecare zi;
 
                      Biroul de Informare şi Relaţii PubliceBiroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
 
 
 
TABEL ANEXĂ la procesul verbal din data de 09 aprilie 2016 cuprinzând președinții și locțiitorii birourilor electorale municipale, orășenești și comunale din cadrul Circumscripției Electorale județene Argeş desemnați prin tragere la sorți, pentru alegerile locale de la data de 05.06.2016 CLICK AICI
 
 
 
 
 
18.03.2016 
 
A N U N Ţ
 
PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR PENTRU PREŞEDINŢII SAU LOCŢIITORII BIROURILOR ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPŢE
 
În vederea participării la tragerea la sorţi pentru desemnarea ca preşedinte sau locţiitor al birourilor electorale de circumscripţie constituite pentru  alegerile locale din 2016,persoanele licenţiate în ştiinţe juridice, sunt invitate să depună o cerere la Tribunalul Argeş în perioada 21.03.2016 - 06.04.2016.
Modelul cererii este postat pe pagina de internet a Tribunalului Argeş (portal.just.ro/Tribunalul Argeş), Secţiunea - Informaţii de interes public, şi va fi însoţit de următoarele acte: -  copie act licenţă ştiinţe juridice; - copie act de identitate (BI sau CI).
Depunerea cererilor la Tribunalul Argeş se poate face:
- personal, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09,00 – 12.00, la Compartimentul Arhivă;
- la numărul de fax:  0248/212.410
- la adresa de e-mail: tr-arges@just.ro
 
PREŞEDINTE
judecător Valerica Vîrtopeanu
 
 
 
 
 
 
 
 
A N U N Ţ
 
În perioada sărbătorilor de iarnă 21 decembrie 2015 – 03 ianuarie 2016, programul de lucru cu publicul al Biroului Arhivă şi Registratură şi al Biroului Apostile, va fi următorul:
 
- în zilele de 21, 22, 28 şi 29 decembrie 2015, programul de lucru cu publicul se va desfăşura între orele 08:30 – 12:30;
- în zilele de 23 şi 30 decembrie 2015, programul de lucru cu publicul se va desfăşura între orele 09:00 – 11:00;
 
În zilele mai sus arătate, pot fi depuse acţiuni, cereri şi documente cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, şi pot fi solicitate dosare pentru studiu.
 
În celelalte zile (24 şi 31 decembrie 2015), acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin: e-mail, fax, poştă.
 
 
 
Anunţ cu privire la şedinţele de judecătă din zilele de 2-3 mai 2013! 

Informaţii de interes public


Contact