Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

B-dul I.C. BRĂTIANU NR.7
Piteşti - Argeş
Tel. 0248/216599, 0248/224019
 
 
Pentru transmis documente, dosare ale secţiilor CIVILĂ, PENALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
Fax (0248) 212 410
 
Informatii despre dosare: http://www.justitie-ag.ro/tr-ag/tr_app
http://portal.just.ro (Portalul instanţelor de judecată pus la dispoziţie de către Ministerul Justiţiei)

E-mail: tr-arges@just.ro
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 
Organizarea şedinţelor de judecată pe ore
 
Sala 1
 
 
 
Sala 2
 


 
 

Sala 3 
 
Sala 5


 
 
Sala 6

  
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
23.12.2020
 
Urmare a efortului constant al specialiștilor IT pentru dezvoltarea informatică a Tribunalului Argeș, în acord cu Recomandarea nr. 51 din Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, în scopul prevenirii răspândirii în rândul populației a infecțiilor cu Coronavirus (COVID-19) și pentru a veni în sprijinul justițiabililor, Tribunalul Argeș  a dezvoltat  o nouă aplicație de management electronic al dosarelor aflate pe rolul instanțelor, prin care sunt asigurate instrumentele necesare administrării electronice a dosarelor aflate pe rol, atât la nivelul justițiabililor, cât și la nivelul instanțelor, avocaților, profesiilor juridice conexe sau oricăror alți actori implicați în proces.
Prin adresa nr. 390/03.12.2020, Tribunalul Argeş a încunoștințat Ministerul Justiției despre dezvoltarea acestei aplicații de management electronic al dosarelor, pentru demararea demersurilor administrative pentru implementarea unei scheme de pilotare și, în urma analizării rezultatelor, implementarea aplicației la nivel național.
Totodată, la data de 23.12.2020, aplicația va fi prezentată Curții de Apel Pitești, pentru a putea fi utilizată și de către instanțele din raza de competență a Tribunalului Argeș.
Principalele funcționalități ale aplicației sunt: citarea și comunicarea electronică a actelor de procedură, trimiterea și vizualizarea de documente de pe orice dispozitiv conectat la internet, atât la nivelul instanțelor către justițiabili, cât și de la nivelul justițiabililor către instanțe, semnarea electronică a tuturor comunicărilor, vizualizarea on-line a informațiilor privind dosarele aflate pe rol (lista părților și participanților, lista ședințelor), transmiterea de notificări, în timp real, direct pe telefonul mobil, acordarea de permisiuni în cadrul dosarului sau transmiterea electronică de înscrisuri din dosare către terți.
Aplicația urmează să fie disponibilă gratuit, neavând asociate în sarcina justițiabililor costuri suplimentare, fiind disponibilă pentru toate cauzele aflate pe rolul oricărei instanțe, indiferent de gradul de jurisdicție sau stadiu procesual, pentru cauzele care vizează toate materiile non-penale, fiind interconectată cu sistemul ECRIS.
Având în vedere faptul că Tribunalul Argeș a dezvoltat aplicații care facilitează accesul la propriul dosar, justițiabililor și reprezentanților acestora li se recomandă să utilizeze aplicaţia privind programarea on-line la Arhivă și Registratură - http://213.177.22.10:8888, evitând deplasarea la sediul instanței.
 
 
 
 
 
A N U N Ţ – 21.12.2020
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL BIROULUI ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ
 
 
Tribunalul Argeş aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, în vederea realizării în bune condiţii a operaţiunilor specifice sfârşitului de an respectiv, întocmire situaţii, procese-verbale de închidere registre, condici, etc., BIROULUI ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ din cadrul Tribunalului Argeş, nu va avea program cu publicul în zilele de  24.12.2020 şi 31.12.2020.
În afara programului de lucru cu publicul, acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin: e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.
Programul BIROULUI ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ va reveni la normal începând cu data de 04.01.2021.
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ – 09.12.2020
informare reluare activitate de soluționare a tuturor cauzelor
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Argeș aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Urmare a măsurilor adoptate de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Argeş la data de 23.11.2020, în sensul restrângerea activităţii în perioada 24 noiembrie - 08 decembrie 2020, inclusiv, în raport de existenţa unui număr de 13 cazuri de COVID -19 confirmate, informăm opinia publică că începând cu data de 09 decembrie 2020 activitatea instanţei se desfăşoară normal, cu soluţionarea tuturor cauzelor, indiferent de obiectul acestora.
La acest moment, la nivelul instanţei nu mai există cazuri de COVID 19, efectivul instanţei fiind complet.
Totodată în contextul epidemiologic actual, adresăm rugămintea participanţilor la actul de justiţie:
- de a transmite în continuare, documente/cereri pe e-mail sau fax şi de a consulta dosarele cu ajutorul aplicaţiei Info Dosarhttp://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx, utilizând parola de acces (primită la înregistrarea dosarului);
- de a utiliza aplicaţia „Şedinţe online” pentru a obţine informaţii cu privire la desfăşurarea şedinţelor de judecată;
- de a urmări listele de şedinţă afișate pe portalul Tribunalului Argeş (organizarea şedinţelor de judecată pe ore) – http://portal.just.ro/109/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=109, pentru a afla orele fixate de completuri pentru strigarea dosarelor.
Accesul în incintă instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi.
La Arhivă şi Registratură, actele pot fi transmise pentru dosare prin fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă.
Personalul din arhivă va asigură listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului.
 
 
 
 
 
 
 
ANUNȚ SUSPENDARE
 
ACTIVITATE ARHIVĂ-REGISTRATURĂ
 
        Având în vedere Decizia nr. 32 din 02.12.2020 a Președintelui Tribunalului Argeș, în perioada 07.12.2020 – 15.12.2020 se suspendă activitatea cu publicul la compartimentul Arhivă-Registratură de la Tribunalul Argeș, toate operaţiunile urmând a se desfăşura on-line, prin poștă, fax sau alte mijloace de comunicare.
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
A N U N Ţ
 
 
Prin Decizia nr. 28/20.11.2020 emisă de preşedintele instanţei s-a dispus prelungirea sistării activităţii cu publicul la compartimentul Arhivă-Registratură, pentru perioada 23 noiembrie – 4 decembrie 2020, iar în funcţie de situaţia epidemiologică la zi, măsura urmând a fi reevaluată, toate operaţiunile urmând a se desfăşura on-line, prin poștă, fax sau alte mijloace de comunicare.
Având în vedere necesitatea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă medicală pentru personalul instanţei şi pentru justițiabili, la data de 23.11.2020 a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Argeş în care s-a hotărât, cu majoritate, restrângerea activităţii Tribunalului Argeş în perioada 24 noiembrie - 08 decembrie 2020, inclusiv, în raport de existenţa unui număr de 13 cazuri de COVID -19 confirmate, urmând ca în perioada respectivă să fie soluţionate doar cauzelor urgente, similare celor prevăzute în starea de urgenţă, respectiv:
- Secţia penala:
- cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; - cereri, plângeri, contestaţii, etc., formulate de persoane aflate în executarea unor  pedepse sau a unor măsuri educative privative de libertate;  - cauzele  având ca obiect măsurile preventive (propuneri, cereri, plângeri, contestaţii, etc); -contestaţii împotriva măsurilor asiguratorii;
- cauzele  cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unor măsuri preventive  aflate în procedura de camera preliminară sau în cursul judecăţii pe fond; - cauzele  privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; - cauzele referitoare la măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor; - cauzele  privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; menţinerea,  înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; - cauzele aflate în procedura în camera preliminară; - conflicte de competenţă şi incidentele procedurale; - cauzele cu inculpaţi minori; - cauze apreciate de judecător ca fiind urgente, prin raportare la iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.
-  Secţia civilă va judeca în fond, apel, recurs:
- încuviinţare executare silită; - ordonanţă preşedinţială; - suspendare provizorie; - suspendarea executării silite; în cazurile în care legea nu permite procedura suspendării provizorii; - ordin de protecţie; - cereri privind internarea nevoluntară, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 487/2002; - delegare temporară a autorităţii părinteşti (art. 97 indice 1 şi 2 din Legea nr. 272/2004); - cereri în materie de tutelă/curatelă; - desemnare tutore / curator; - asigurare dovezi şi măsuri asiguratorii; - autorizare intrare încăperi; - Legea nr. 136/2020 - instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; - validare primar / validare consilieri; - ordonanţă preşedinţială; - ordonanţă preşedinţială vizând minorii, conform art.100 din Legea nr. 272/2004; - suspendare provizorie (art. 450 alin. 5 Cod procedură civilă); - toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.
Materia contencios administrativ şi fiscal, în care se soluţionează în fond:
- litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire; - litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire; - litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract; - asigurare dovezi; - cereri înfiinţare sechestru; - măsuri asiguratorii; - ordonanţă preşedinţială; - suspendare provizorie a executării; - suspendare executare act administrativ; - suspendare licitaţie; - toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.
 
-  Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale:
- asigurare dovezi; - măsuri asiguratorii; - ordonanţă preşedinţială; - suspendare provizorie executare; - acţiune în suspendarea grevei; - toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.
În perioada restrângerii activităţii, se va efectua procedura prealabilă în cauzele urgente enunţate mai sus.
În ceea ce priveşte termenele acordate în perioada 24.11.2020 - 8.12.2020, se va proceda astfel:
Listele de şedinţă se vor afişa pe portalul instanţei, la avizierul instanţei şi vor fi predate corpului de jandarmi pentru accesul justiţiabililor în cauzele urgente.
Pe listele de şedinţă se va menţiona în dreptul fiecărui termen, în cauzele care nu se judecă - AMÂNAT ÎN BAZA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE -NR. 6/23.11.2020, părţile urmând a fi citate pentru noul termen.
La momentul afişării condicii de şedinţă se va menţiona termenul acordat.
Accesul în incintă instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi.
La Arhivă şi Registratură, actele pot fi depuse la dosare doar pe fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă.
Personalul din arhivă va asigură listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului.
 
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
judecător, Mariana Vârgă, preşedinte instanţă
    
 
 
                                                                                                                     întocmit,
expert Pavel Sorescu Viorel
 
 
 
ANUNȚ SUSPENDARE ACTIVITATE ARHIVĂ-REGISTRATURĂ
 
             
        Având în vedere Decizia nr. 28 din 20.11.2020 a Președintelui Tribunalului Argeș, în perioada 23.11.2020 – 04.12.2020 se suspendă activitatea cu publicul la compartimentul Arhivă-Registratură de la Tribunalul Argeș, toate operaţiunile urmând a se desfăşura on-line, prin poștă, fax sau alte mijloace de comunicare.
 
 
ANUNȚ
 
        
        În intervalul 16 - 20 noiembrie 2020 se suspendă activitatea cu publicul în sectorul arhivă - registratură pentru dezinfectare, dat fiind contextul epidemiologic actual.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANUNȚ

 
        
        Începând cu data de 25 mai 2020, arhiva şi registratura Tribunalului Argeş vor funcţiona prin programare online, sens în care va fi disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888
 
Începând cu data de 1 noiembrie 2020
programul de lucru cu publicul va fi 08,30 – 12,30, astfel:
 
- între orele 08,30 - 11,30 pentru programările online, iar în intervalul 11,30 - 12,30 pentru persoanele fără programare online. În situaţia în care nu există programări online sau acestea sunt limitate, în intervalul respectiv orar (08,30 - 11,30) vor avea acces şi persoanele fără programare (cu caracter excepţional).
       

 

 
 
ANUNŢ
 
        Se interzice accesul în sediul Tribunalului Argeș pentru persoanele cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situație, care sunt citate, au obligația de a înștiința completul de judecată despre această situație, în scris sau prin poștă electronică. 
        Se interzice accesul în sediul Tribunalului Argeș pentru persoanele care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de COVID-19 sau care prezintă una sau mai multe dintre simptomele considerate de OMS și autoritățile medicale române drept asociate cu infecția cu COVID-19 (în prezent una sau mai multe dintre următoarele manifestări clinice: febră, tuse, dificultăți de respirație).
 
ANUNŢ
În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID - 19, se recomandă evitarea prezenţei părţilor şi publicului larg la Tribunalul Argeș şi la judecătoriile arondate, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară.
 
Anunţ important!
 
În aplicarea Ordinului nr. 44 din 25 martie 2020 emis de Președintele Curţii de Apel Piteşti, în dosarele având ca obiect cauze urgente, înscrisurile se depun numai prin mijloace electronice iar dosarele vor fi studiate prin aplicaţia "InfoDosar".
 
 
Taxe judiciare de timbru:
Cont RO25TREZ04621070203XXXXX

Trezoreria Pitesti, Beneficiar Consilul Local al municipiului Piteşti, CF: 4317967

        Tribunalul Argeş  funcţionează încă din anul 1973, iniţial desfăşurându-şi activitatea într-un spatiu ocupat în prezent de Secţia nr. 1 Politie a Municipiului Piteşti.   

         În anul 1976 s-a edificat alt sediu în Piteşti, Bulevardul Eroilor nr. 3-5.

        Actualmente, sediul instanţei se află într-o clădire nouă, situată în centrul oraşului, amenajată modern, funcţional, corespunzător specificului de activitate. Tribunalul Argeş, alături de  Tribunalul Vâlcea, face parte din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti, având grad de ordonator terţiar de credite.
        În subordinea Tribunalului Argeş se află cinci judecătorii: Judecătoria Piteşti, Judecătoria Costeşti, Judecătoria Curtea de Argeş, Judecătoria Topoloveni, Judecătoria Câmpulung.
        Din punct de vedere organizatoric, activitatea judiciară se desfăşoară pe trei secţii si anume: Sectia Civilă, Secţia de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale şi Secţia Penală.

 


Actualitate


Informaţii de interes public


Contact