Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :6186/109/2018
Data inregistrarii30.10.2018
Data ultimei modificari:10.04.2019
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:obligaţia de a face suspendare act administrativ
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
NICOLESCOT SIMONE LUCIEReclamant
U.A.T. BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEAPârât
INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEAPârât
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEAPârât
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ARGEŞ - REPREZ. PRIN PREFECT EMILIAN DRAGNEAPârât
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,CPT. PUICĂ NICOLAE" AL JUDEŢULUI ARGEŞ - PRIN INSPECTOR ŞEF. LT.COL. BOGDAN OLARPârât
STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEPârât
COMITETUL JUDEŢEAN ARGEŞ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂPârât
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂPârât
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALEPârât
MINISTERUL AFACERILOR INTERNEPârât

Şedinţe

18.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-CAF-NCPC
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a Tribunalului Argeş formulata de parata ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE (A.N.R.S.P.S.). Se constata propria competenta generala, materiala si teritoriala a completului de contencios administrativ din cadrul Sectiei civile a Tribunalului Arges. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii formulate pe calea ordonantei presedintiale, exceptia necompetentei materiale si exceptia lipsei capacitatii de folosinta a Primariei Baiculesti invocate de paratii U.A.T. BĂICULEŞTI, INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI BĂICULEŞTI si CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂICULEŞTI, ca ramase fara obiect. Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului Statul Roman. Respinge actiunea formulata de reclamanta NICOLESCOT SIMONE LUCIE impotriva paratului STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE reprezentat de Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Ploieşti prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş in baza mandatului nr. 62.763/07.11.2018, ca fiind formulata impotriva unei entitati fara calitate procesuala pasiva. Constata de prisos a se pronunta asupra exceptiei lipsei calitatii de reprezentant a Ministerului Finantelor Publice. Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Respinge actiunea formulata de reclamanta NICOLESCOT SIMONE LUCIE impotriva paratului Ministerul Afacerilor Interne ca fiind formulata impotriva unei entitati fara calitate procesuala pasiva. Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE. Respinge actiunea formulata de reclamanta NICOLESCOT SIMONE LUCIE impotriva paratei ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE ca fiind formulata impotriva unei entitati fara calitate procesuala pasiva. Respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. Admite in parte actiunea formulata de reclamanta NICOLESCOT SIMONE LUCIE în contradictoriu cu pârâţii U.A.T. BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEA, INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEA, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEA, INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ARGEŞ - REPREZ. PRIN PREFECT EMILIAN DRAGNEA, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,CPT. PUICĂ NICOLAE" AL JUDEŢULUI ARGEŞ - PRIN INSPECTOR ŞEF. LT.COL. BOGDAN OLAR, COMITETUL JUDEŢEAN ARGEŞ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. Obliga paratul Prefectul Judeţului Argeş in calitate de Preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sa convoace în 48 de ore de la pronunţarea instanţei întrunirea Comitetului pentru situaţii de urgenţă a judeţului Argeş pentru evaluarea existenţei riscului seceta la care este potential expusă reclamanta sub sancţiunea unei penalităţi în favoarea reclamantei de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere. Obliga paratul COMITETUL JUDEŢEAN ARGEŞ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ la evaluarea situatiei reclamantei in 48 de ore de la convocare, in sensul de a constata sau nu existenta riscului seceta iar in caz afirmativ obliga la adoptarea unei hotarari prin care să instituie in favoarea reclamantei starea de urgenta pentru seceta si sa dispuna distribuirea apei potabile catre reclamanta până la îndepărtarea riscului, sub sancţiunea unei penalităţi in favoarea reclamantei de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Obliga paratul Primarul comunei Băiculeşti sa intocmeasca în 7 zile de la pronunţarea instanţei, sub sancţiunea unei penalităţi în favoarea reclamantei de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, un proiect de hotarare privind stabilirea tipului de intervenţie necesară redimensionării, extinderii şi modernizării reţelei de furnizare a apei potabile pe Str. Principală, Valea Brazilor - Biserica, comuna Băiculeşti, judeţ Argeş si sa il inainteze spre aprobare paratului Consiliul Local Baiculesti. Respinge celelalte petite. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Arges. Pronunţată în conditiile art. 396 alin2 NCPC, azi, 18.02.2019, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.
Document: Hotarâre  136/2019  18.02.2019

14.02.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-CAF-NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 18.02.2019, în cond.art.396 alin.2 NCPC. Pronunţată azi, 14.02.2019.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    14.02.2019

31.01.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-CAF-NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 14.02.2019, în cond.art.396 alin.2 NCPC. Pronunţată azi, 31.01.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    31.01.2019

20.12.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-CAF-NCPC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Disjunge petitul privind suspendarea executarii adreselor nr. 1418/29.10.2018 si nr. C/50304/26.10.2018. Dispune intocmirea dosarului asociat. Dispune comunicarea catre reclamanta a intampinarii formulata de MAI, a celei formulate de ANRSPS si a UAT com. Baiculesti, precum si catre ceilalti parati a intampinarii formulate de MAI. Mentine in sarcina reclamantei obligatia de plata a sumei de 20 de lei, stabilita prin incheierea din 22.11.2018, sub sanctiunea anularii actiunii precum si obligatia de depunere la dosar a originalului chitantei de plata. Se citeaza cu aceasta mentiune. Proroga discutarea competentei, estimarii duratei, exceptiilor si probatoriului. Fixeaza termen de judecata la data de 31.01.2019. Se citeaza partile. Cu drept de recurs odata cu fondul. Pronunţată, azi, 20.12.2018, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.
Document: Încheiere de şedinţă    20.12.2018

22.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-CAF-NCPC
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Dispune introducerea în cauză a încă patru pârâţi, respectiv: Comitetului Judeţean Argeş pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne. Dispune ca reclamanta să facă diligenţe pentru a comunica atât acţiunea introductivă, cât şi cererea modificatoare tuturor pârâţilor şi să depună la dosarul cauzei dovezile de comunicare. Dispune ca reclamanta să timbreze cu încă 20 lei, să depună originalul dovezilor taxelor de timbru şi să menţioneze dacă îşi menţine cererea de reexaminare taxă timbru prin invocarea art.29 alin.1 lit.j din OUG nr.80/2013. Se emite adresă către reclamantă în acest sens. Ia act de transformarea obiectului pricinii din ordonanţă preşedinţială în acţiune de drept comun şi dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în programul ECRIS al instanţei. Se comunică reclamantei exemplar al întâmpinării depuse la dosar de către pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. Se emit adrese către pârâţii care au depus întâmpinări să comunice şi celorlalţi pârâţi întâmpinările şi să depună la dosar dovezile de comunicare. Menţine în sarcina reclamantei şi învederează acesteia, prin adresă, obligaţiile ce au fost instituite prin rezoluţia din 31.10.2018. Prorogă discuţiile asupra competenţei instanţei şi estimării duratei procesului, pentru termenul viitor. Amână judecarea cauzei la 20.12.2018, C3 CAF NCPC, sala 6, ora 09:00. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Noiembrie 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.
Document: Încheiere de şedinţă    22.11.2018


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
06/03/2019 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEA, U.A.T. BĂICULEŞTI - REPREZ. PRIN PRIMAR NICULAIE DRAGNEA, Recurs
15/03/2019 COMITETUL JUDEŢEAN ARGEŞ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, Recurs
15/03/2019 INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ARGEŞ - REPREZ. PRIN PREFECT EMILIAN DRAGNEA, Recurs
15/03/2019 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, Recurs
20/03/2019 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.