Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Monument istoric de mari dimensiuni, Palatul de Justiţie din Arad a fost realizat în 2 etape, prima în perioada 1892-1895, când s-a construit o clădire cu 3 nivele, şi a doua în perioada 1940-1943, când edificiul a fost completat cu aripile laterale şi ridicat la 5 nivele. Ridicat în stil neoclasic cu influenţe baroce, Palatul găzduieşte în prezent Tribunalul şi Judecătoria Arad, Parchetele de pe lângă acestea, Centrul de perfecţionare a cadrelor Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Din octombrie 1996 până în anul 2002 s-au desfăşurat ample lucrări de reparaţii capitale şi refuncţionalizare a imobilului care dispune de 13 săli de judecată, 92 de birouri şi alte spaţii anexă totalizând 21.344 mp.
Tribunalul Arad intrarea principala vechi.jpg
 
 
 

Actualitate

Comunicat de presă - Ziua Justiţiei.pdf

În ședința din data de 10 iunie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
a adoptat Hotărârea privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ, avizată conform de Ministerul Justiţiei.

 EXTRAS - Anexa la Hotărârea Plenului CSM - LOCALITĂŢILE CARE FAC PARTE DIN CIRCUMSCRIPŢIA JUDECĂTORIILOR DIN JUDEŢUL ARAD.pdf

Reguli şi recomandări privind expedierea către Tribunalul Arad şi judecătoriile arondate a documentelor  în format electronic.doc

Comunicat de presă - privind Raportul de activitate al Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate pe primele trei luni ale anului 2021 - comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.pdf
Comunicat de presa - privind Raportul de activitate al instanţelor arădene pe primele nouă luni ale acestui an.pdf
Comunicat de presă - Ziua Europeană a Justiţiei Civile - 25.10.2020.doc
Comunicat de presa - privind înregistrarea şi judecarea acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136 din 18 iulie 2020.pdf
Cerere pentru inlaturarea caracterului de confidentialitate aferent cauzelor avand acest caracter.pdf
Formular - Cerere pentru înlăturarea caracterului de confidenţialitate - persoane fizice.doc
Formular - Cerere pentru înlăturarea caracterului de confidenţialitate - persoane juridice.doc


Comunicat de presa - Privind desfăşurarea activităţii Tribunalului Arad începând cu data de 18.05.2020.pdf
Obţinerea hotărârii judecătoreşti legalizate electronic.doc
Exemplificativ - copie a hotararii judecatoresti semnata electronic si legalizata .pdf
Comunicat de presa - privind legalizarea hotararilor judecatoresti.pdf 

Informaţii de interes public

 

 .

 

CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA MĂSURII IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII

CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE CONTESTAŢIILE ÎMPOTRIVA MĂSURII IZOLĂRII ŞI CARANTINĂRII?

            ADRESE DE E-MAIL PUSE LA DISPOZIŢIA JUSTIŢIABILILOR EXCLUSIV PENTRU CONTESTAREA MĂSURII  IZOLĂRII SAU CARANTINĂRII – LEGEA NR. 136/2020

Judecătoria Arad – e-mail: covid19.judarad@just.ro

Judecătoria Chişineu – Criş – e-mail: covid19.judcris@just.ro  

Judecătoria Ineu – e-mail: covid19.judineu@just.ro

Judecătoria Gurahonţ – e-mail: covid19.judgurahont@just.ro

Judecătoria Lipova- e-mail: covid19.judlipova@just.ro

Tribunalul Arad – e-mail: covid19.tribarad@just.ro


       ATENŢIE: Contestaţiile împotriva măsurii carantinării şi izolării se SE DEPUN LA  JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana,  ori LA JUDECĂTORIA în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care persoana este carantinată sau, după caz, izolată.


            ATENŢIE: Aceste adrese de e-mail vor fi utilizate exclusiv pentru transmiterea către instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020 (contestarea măsurii izolării sau carantinării), restul acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor de judecată vor fi transmise pe adresele de e-mail obişnuite, care se regăsesc pe portalul instanţelor, portal.just.ro, la secţiunea Contact.


Raportul de activitate al Tribunalului Arad şi al judecătoriilor arondate pe anul 2020.pdf


Acte necesare pentru cereri 2016.pdf

Comportamentul publicului în instanţă.doc

Lista cuprinzând documentele produse şi sau gestionate.doc

Lista cuprinzând informaţiile comunicate din oficiu.doc

Lista cuprinzând informaţiile exceptate de la liberul acces.doc

Lista informaţiilor de interes public.doc

Persoanele responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public.doc

Modalităţi de contestare privind dreptul la informaţiile de interes public.doc


Contact

 

 ..

 
Adresa Tribunalului ARAD este:
       
Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod   310131
Registratura pentru transmitere acte la dosare: Fax: 0257256484  E-mail: tr-arad-reg@just.ro
Contabilitate Tribunalul Arad:                            Fax: 0257254606
Executari penale:                                           Fax: 0257212433
Prim grefier:                                                  Fax: 0257251700

Persoane de contact -
Purtător de cuvânt Virgiliu Flavius Bradin
                                           
Consilier pentru informaţii publice - Diana Dărăban
Email: tr-arad@just.ro

Telefon centrala -
0374491086
Telefon Serviciu de Probatiune -
0257253630