Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1281/108/2019
Data inregistrarii14.06.2019
Data ultimei modificari:19.08.2019
Sectie:SECTIA a II-a CIVILA
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
REINIGUNG GOLD SRLDebitor
O.R.C.Intimat
JUDECATORIA ARADIntimat
C.I.I. GRIGORIE FLORINLichidator

Şedinţe

29.10.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2-sindic-2019
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

25.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C2-sindic-2019
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC Reinigung Gold SRL Fântânele . În temeiul art.71 alin 1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Reinigung Gold SRL Fântânele În temeiul art. 145 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Grigorie Florin care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În temeiul art. 85 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă constată încetarea de drept a dreptului de administrare al debitorului. Dispune tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar provizoriu. Dispune dizolvarea debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad şi altor registre prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 146 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia. Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciarm provizoriu. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 9.08.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 19.08.2019. Fixează termenul pentru pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.09.2019. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 23.08.2019 ora 14 la sediul debitorului şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 la data de 05.08.2019. Fixează termenul administrativ pentru depunerea de către practicianul în insolvenţă a raportului întocmit în baza art. 59 din Legea nr. 85/2014 la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară şi fixează termenul administrativ de control pentru verificarea acestuia de către judecătorul sindic de maximum 3 zile de la data la care trebuie depus raportul lunar. Atrage atenţia lichidatorului judiciar provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va realiza în această procedură convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I. de către practicianul în insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare : - prima convocare aferentă pentru prima şedinţă la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot respectiv - a doua convocare aferentă unei a doua şedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi care se impune a fi ţinută în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor la prima şedinţă convocată, astfel încât în situaţia în care la niciuna din cele două şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre din lipsă de cvorum, practicianul în insolvenţă desemnat în procedură să poată sesiza judecătorul sindic conform art. 45 lit. o din Legea nr. 85/2014 pentru primul termen de judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor convocate de către practicianul în insolvenţă. Atrage atenţia lichidatorului judiciar provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp. art. 60 al. 2 şi 3 respectiv art. 57 al. 4 din Legea nr. 85/2014. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de către lichidatorul judiciar provizoriu. Dispune lichidatorului judiciar provizoriu să convoace adunarea generală a asociaţilor debitorului în vederea desemnării administratorului special şi să depună la dosar în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării dovada convocării şi procesul verbal al adunării. Dispune lichidatorului judiciar provizoriu efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în posesia actelor şi bunurilor debitorului precum şi a informaţiilor despre acesta, informând totodată debitorul despre obligaţiile corelative ce îi revin şi consecinţele civile şi penale ale nerespectării acestor obligaţii. In temeiul art. 39 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul urmând a fi deschis de către lichidatorul judiciar provizoriu; eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 29.10.2019. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. În caz de formulare, cererea de apel care se va depune la Tribunalul Arad Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 25.06.2019.
Document: Hotărâre intermediară  119  25.06.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.