Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :702/108/2018 (2150/2018 )
Data inregistrarii10.04.2018
Data ultimei modificari:17.09.2018
Sectie:SECTIA a II-a CIVILA
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
TREI G RETAIL EXPRES SRLDebitor
JUDECĂTORIA ARADIntimat
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUIIntimat

Şedinţe

08.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C6-sindic-2018
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

13.09.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C6-sindic-2018
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: T: 08.11.2018 - pentru continuarea procedurii insolvenţei debitoarei, respectiv în vederea soluţionării contestaţiei care face obiectul dosarului nr. 702/108/2018/a4, definitivării tabelului de creanţe şi stabilirii masei active şi pasive a debitoarei.
Document: Încheiere de şedinţă    13.09.2018

20.04.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C-sindic6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul S.C Trei G Retail Expres S.R.L pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi, pe cale de consecinţă : În temeiul art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C Trei G Retail Expres S.R.L Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Data Solve IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu o retribuţie de 3.000 lei, până la prima adunare a generală a creditorilor. În baza art.85 din Legea nr.85/2014 constată că debitorului nu îi este ridicat dreptul de administrare. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului: asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 4 iunie 2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 22 iunie 2018 . Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 21 iulie 2018 Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 27 iunie 2018, ora 14 la sediul debitorului şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.97 din Legea nr.85/2014 la data de 23 mai 2018 . Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca, pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va realiza în această procedură, convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I de către practicianul în insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare : - prima convocare aferentă pentru prima şedinţă, la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot, respectiv - a doua convocare, aferentă unei a doua şedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi, care se impune a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor, la prima şedinţă convocată, astfel încât, în situaţia în care la niciuna din cele două şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre, din lipsă de cvorum, practicianul în insolvenţă desemnat în procedură să poată sesiza judecătorul sindic, conform art.45, lit.o din Legea nr.85/2014, pentru primul termen de judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor convocate de practician. Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp art.60, alin .2 şi 3, respectiv art.57, al. 4 din Legea nr. 85/2014. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de către administratorul judiciar. Dispune administratorului judiciar să convocare adunarea generală a asociaţilor debitorului, în vederea desemnării administratorului special şi să depună la dosar în 5 zile de la data adunării, dovada convocării şi procesul verbal al adunării. Dispune practicianului în insolvenţă efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în posesia actelor şi bunurilor debitorului precum şi a informaţiilor despre acesta, informând totodată debitorul despre obligaţiile corelative ce îi revin şi consecinţele civile şi penale ale nerespectării acestor obligaţii. In temeiul art.39 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 13.09.2018. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. În caz de formulare, cererea de apel care se va depune la Tribunalul Arad Creditorii notificaţi conform art.100 din Legea nr.85/2014, ulterior deschiderii procedurii, pot formula împotriva prezentei doar calea de atac a opoziţiei în termen de 10 zile de la comunicarea de către practicianul în insolvenţă a notificării realizate în baza art.100, alin.1, lit. a din Legea nr. 85/2014. În caz de formulare, opoziţia se va depune la Tribunalul Arad şi se va înregistra la prezentul dosar. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică azi, 20 04 2018
Document: Hotărâre intermediară  79  20.04.2018


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
22/05/2018DDG INSOLVENCY IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC AMARETO IMPEX SRL,Apel
24/05/2018DDG INSOLVENCY IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC AMARETO IMPEX SRL,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.