Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

      
PRECIZĂRI
 
 PRIVIND   PLATA   TAXEI   JUDICIARE   DE   TIMBRU
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, „taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local ... al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.”
Taxa judiciara de timbru se plăteşte la primăria unităţii administrativ teritoriale unde persoana fizica are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridica are sediul social.
Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.
Vă aducem la cunoştinţă că prin adresa nr. 2074/IA/23/22.04.2016,  Primăria Alba Iulia a anunţat că va refuza să încaseze taxele judiciare de timbru datorate de persoanele care nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul social în municipiul Alba Iulia.
                  Persoanele cu domiciliul sau, după caz, sediul fiscal în Alba Iulia achită taxa de timbru la Direcţia  venituri – taxe şi impozite  a Primăriei municipiului Alba Iulia (lângă BRD sucursala Alba) sau în contul nr.  RO27TREZ00221070203XXXXX  al Primăriei municipiului Alba Iulia  (cod fiscal 4562923)  deschis la Trezoreria Alba Iulia.
 
 
INFORMARE PRIVIND DEPUNEREA PRIN VIRAMENT A CAUŢIUNILOR DE CĂTRE JUSTIŢIABILI
Beneficiar: CEC BANK SA Sucursala Alba lulia
CUI: 2441569
                                               
IBAN: RO54CECEAB0103RON0000001
Pe ordinul de plata la explicaţii se va specifica nr. dosar pentru care se plăteşte cauţiunea si Instanţa. De asemenea este necesar ca persoanele autorizate ale plătitorului să se prezinte la sediul CEC BANK SA Sucursala Alba lulia din str. T. Vladimirescu nr. 20, in vederea ridicării originalului recipisei de consemnare emise in baza viramentului cu ordin de plată.
 
 
 
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE
 
Conturile în care se vor achita sumele cuvenite experţilor/specialiştilor judiciari sunt deschise  la CEC BANK  SA Sucursala Alba Iulia:
 
1.Pentru plăţi numerar:
- contul este RO74CECEAB01G9RON0280904;
- titularul contului este Ministerul Justiţiei;
- codul de înregistrare  fiscală este 4265841;
 
2.Pentru plăţi cu ordin de plată:
- contul este RO68CECEAB0137RON0072668
- titularul contului este Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile Alba
- codul de înregistrare  fiscală este 6995028.
 
Pe formularul de depunere la rubrica „reprezentând” precizaţi numele şi prenumele expertului/specialistului şi numărul de dosar.
 
 
Listele experţilor  judiciari pe specializări şi judeţe sunt publicate  pe site-ul Ministerului Justiţiei, http://www.just.ro, secţiunea Profesii Conexe / Lista experţi tehnici judiciari/ Cautare experti judiciari/ selectie judet , specializare.
 
 

Formulare