Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
  IMPORTANT
 
PENTRU LISTA CAUZELOR LA TRIBUNALUL ALBA 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată şi pe portal la secţiunea :
 
- Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă,
 
SAU
 
 - Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 
  
 
 
TRIBUNALUL ALBA
 
în contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii,   face următoarele recomandări :
 
·    Purtaţi corect masca de protecţie
 
·    Menţineţi o distanţă de 1,5 metri faţă de ceilalţi
 
·    Evitaţi prezenţa la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;
 
·    Utilizaţi mijloacele electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură   
(  fax 0258/811184 ,    telefon 0258813510, 0258813511, e-mail  tribunalul.alba@just.ro );
 
·    Accesaţi  aplicaţia  informatică “Dosarul electronic” - site-ul www.tribunalulalba.ro;
 
·    Solicitaţi judecarea cauzei şi în lipsă sau amânarea judecării cauzei, pentru motive medicale
 
·    Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată, cu privire la acest aspect,  telefonic sau  în scris
 
·    Respectaţi măsurile de igienă
 
 
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
 
COMUNICAT DE PRESA
 
 
 
 
  
  
IMPORTANT  -   În atenția experților judiciari, consultanților fiscali judiciari,specialiștilor judiciari
 
 
 
 
 IMPORTANT  !!!
 
 
  
I N F O R M A R E
 Începând cu data de 01.12.2019 toate instanţele din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia utilizează aplicaţia „TDS ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru comunicarea actelor, în format electronic;
Prin utilizarea acestei aplicaţii, se asigură printre altele:
- comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil;
- reducerea timpului necesar soluţionării dosarului.
 
 
DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
Doar dupa primirea pe email a mesajului
"Bună ziua,
În sistemul electronic al Tribunalului Alba( sau alta instanta), a fost deschis dosarul cu numărul xxx/yyy/zzzz  în care sunteți parte sau participant.
Ați primit această notificare deoarece, acum puteți consulta on-line dosarul dumneavoastră în format electronic, accesând adresa url de mai jos, autentificându-vă cu această adresă de e-mail respectiv codul trimis prin sms."
Scanarea documentelor în format de hârtie din dosarele Tribunalului Alba s-a realizat începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului, exclusiv pentru documentele depuse la instanță după data de 01.06.2019.
 
 
 
 
COMUNICATE  DE  PRESĂ
 
2020
 
 
2019
 
 
 
Anunţ - Serviciul de probaţiune Alba, începând cu 4.10.2018, are un nou sediu în Alba Iulia str. Teilor nr.13 (lângă Baroul Alba).
telefon 0258 811433, 0726-755.316, 0726-754.448, 0726-754.613
adresa de e-mail probatiune.alba@just.ro
 
 
 
Info
       Justiţia îşi doreşte şi trebuie să fie mai aproape de cetăţeni. Scopul ei, până la urmă, este cel de a satisface un interes public: un act de justiţie de calitate şi îndeplinit într-un termen rezonabil. 
       Noile coduri – civil şi de procedură civil, penal şi de procedură penală – conectează România şi pe români la realităţile lumii de azi. Ele, noile coduri, se adresează tuturor cetăţenilor români, dar şi cetăţenilor altor state care intră într-un fel sau altul în relaţie juridică cu statul român sau cu cetăţeni ai statului român. Noile coduri – civil şi de procedură civil, penal şi de procedură penală – conectează România şi pe români la realităţile lumii de azi. 
       De aceea, facilitarea cunoaşterii de către cetăţeni şi punerea în practică adecvată a instituţiilor noilor coduri trebuie să reprezinte o preocupare pentru statul român, pentru justiţia română. 
       Mijlocul concret de a obţine satisfacţie pentru dreptul încălcat – fie că este un drept de proprietate, drept la viaţă privată, un drept legat de familie, de moştenire, de dreptul la integritate fizică şi psihică încălcat printr-o infracţiune – este cererea de chemare în judecată. 
       Prin cererea de chemare în judecată orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau interesele legitime are posibilitatea să şi le valorifice sau să ceară să îi fie protejate în justiţie. 
      De aceea, pentru a veni în întâmpinarea justiţiabililor, Institutul Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, cu sprijinul generos al Confederaţiei Elveţiene, în cadrul programului de cooperare elveţiano-român, pun gratuit la îndemâna justiţiabililor dar şi al practicienilor:
 
      Într-o abordare accesibilă, cele două ghiduri oferă modele de cereri de chemare în judecată atât pentru acţiuni cu un grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate ridicată, din perspectiva problemelor faptice şi juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri). Astfel sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese legitime în justiţie. 
      Prin sprijinul pe care îl pot oferi justiţiabililor pentru redactarea cererilor – binevenit în contextul dificultăţilor determinate de caracterul de noutate al multora dintre prevederile procedurale ale noilor coduri – ghidurile pot contribui la evitarea unor sancţiuni procedurale, cum ar fi anularea cererilor de chemare în judecată pentru că nu îndeplinesc condiţiile formale prevăzute de lege. 
      Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili soluţiile oferite de ghiduri, acestea pot contribui şi la celeritatea procedurilor judiciare, prin evitarea întârzierilor în soluţionarea cauzelor determinate de etapele suplimentare care trebuie parcurse pentru complinirea lipsurilor cererilor introductive. 
      Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor: Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor:
 


Informaţii de interes public


Contact

Date de contact

TRIBUNALUL ALBA
 
Piaţa Iuliu Maniu nr. 24
 
Alba Iulia, judeţul Alba, cod postal 510111
 
Telefon  0258813510  /  0258813511  Fax 0258811184
ARHIVĂ INT. 117    /   ARHIVĂ FALIMENTE   INT. 151    /    REGISTRATURA   INT. 118
Biroul de informare şi relaţii publice - telefon 0258811576
Biroul de expertize  - telefon 0258812099
Serviciul de probaţiune Alba - 0258811433