Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2058/105/2019
Data inregistrarii08.05.2019
Data ultimei modificari:17.05.2019
Sectie:Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului J29/2724/2004 CUI 17050968
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
KALDOR INVEST GROUP SRLDebitor
KALDOR INVEST GROUP SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR RADU PODEA IPURLDebitor

Şedinţe

05.09.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: 4 FOND
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

16.05.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: 4 FOND-AP
Tip solutie: Deschidere procedură generală
Solutia pe scurt: Admite cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei KALDOR INVEST GROUP SRL, formulată de aceasta. În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea KALDOR INVEST GROUP SRL. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d şi art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe RADU PODEA IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 şi 100 din lege. Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art. 92 alin. 1 din lege, la 04.06.2019 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin. 1 din lege, la 24.06.2019. În temeiul dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 85/2014 fixează următoarele termene: a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. 1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, conform art. 100 lit. b din Legea nr. 85/2014, la 28.06.2019; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 100 lit. c din Legea nr. 85/2014, la 17.07.2019; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, la 09.08.2019; e) 22.07.2019 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar desemnat, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014. În temeiul dispoziţiilor art. 74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din lege, până la data de 27.05.2019. În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Fixează termen de judecată la data de 05.09.2019, ora 09,00 S5 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art. 59 din lege. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova. Dată în camera de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.05.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    16.05.2019

15.05.2019
Ora estimata: 12:00
Complet: 4 FOND-CC
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 16.05.2019. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.05.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    15.05.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.