Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

 
ATENŢIE! Pentru plata unei taxe judiciare de timbru fixate într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Prahova, trebuie avută în vedere ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru:
 
Art. 40
 
  (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
    (2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.
 
 
 
În situaţia în care beneficiar este Primăria Ploieşti:  CIF: 2844855 CONT (Trezoreria Ploieşti):  RO96TREZ52121070203XXXXX 
 
Contul IBAN al Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile din cadrul Tribunalului Prahova, în care se achită onorariul expertului în vederea întocmirii unei expertize tehnice judiciare, este: RO85CECEPH0137RON0231250,  cod fiscal 2998315, deschis la CEC sau la casieriile CEC BANK în contul RO48CECEPH01G9RON0591501, CUI 2998315

Formulare

​   

   Competențele Biroului Apostilă

    Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677-2001

    Cerere apostila

    Cerere certificat MODEL-1

    Cerere compensatie financiara Legea 211/2011

    Cerere inregistrare traducatori si interpreti

    Cerere legalizare MODEL

    Cerere reclamatie administrativa-1

    Cerere reclamatie administrativa-2

    Cerere reclamatie

    Cerere xerox MODEL

    NCPC - Cererile de valoare redusă - Formulare utilizate în procedură

 

 

Ghiduri practice pentru jurnaliști și justițiabili