Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :8727/105/2017
Data inregistrarii04.12.2017
Data ultimei modificari:18.04.2018
Sectie:Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului J29/1233/1993 CUI 4000500
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PAULUS SRLDebitor
D&D SRLCreditor
BANCA TRANSILVANIA SACreditor
PAULUS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR FILIALA BUCUREŞTILichidator
COMUNA PREDEAL SĂRARICreditor
SEICOM SRLCreditor
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRLCreditor
SIPEX COMPANY SRLCreditor
CABINET DE AVOCAT SILVIU NICOARĂCreditor
ELVA GRUP SRLCreditor
ASK GRUP SRLCreditor
TOI TOI & DIXI SRLCreditor
PEX SRLCreditor
CHRISDEN ARIMEX SRLCreditor
SIG AIR HANDLING ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.VIZIREANU ANA MARIACreditor
STOUTCOM ELECTRIS SRLCreditor
MIVENTI SERV SRLCreditor
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA SACreditor
STENCIL TECHNOLOGIC SRLCreditor
PETROTEL LUKOIL SACreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

14.06.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 9 FOND
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

12.04.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 9 FOND
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.06.2018 pentru inventarierea bunurilor şi soluţionarea contestaţiei împotriva tabelului preliminar
Document: Încheiere de şedinţă    12.04.2018

23.02.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 9 FOND
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 12.04.2018 pentru inventarierea şi evaluarea bunurilor, întocmirea tabelului definitiv de creanţe şi convocarea adunării creditorilor la data de 26.02.2018
Document: Încheiere de şedinţă    23.02.2018

26.01.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 9 FOND-CC
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: Îndreaptă din oficiu eroarea cuprinsă în considerentele şi dispozitivul încheierii din 18.01.2018, privind data până la care se prelungeşte termenul pentru depunerea raportului art. 97 alin. 1, în sensul că aceasta dată este 20.02.2018, în loc de 20.02.2017, cum greşit s-a consemnat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.01.2018.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    26.01.2018

18.01.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 9 FOND-CC
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: Admite cererea. Prelungeşte termenul pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 alin. 1 până la data de 20.02.2017, conform art. 97 alin. 1 teza a II-a. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.01.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2018

14.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: 9 FOND-CC
Tip solutie: Deschidere procedură generală
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei. În temeiul art.71 din Legea 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014, Desemnează administrator judiciar pe CIT Bucureşti care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din Legea 85/2014, cu o retribuţie de 2000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99 din Legea 85/2014. Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie, prev. de art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014, la 05.01.2018 şi pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, conform art. 97 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2014, la 25.01.2018. Fixează termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la 10 zile de la primirea notificării şi termenul de soluţionare a opoziţiilor la 10 zile după formularea opoziţiilor. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 31.01.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.02.2018. Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor 07.03.2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26.02.2018 , ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar care va convoca creditorii debitorului. Administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului, pentru efectuarea menţiunii În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Califică cererile formulate de creditoarele D&D şi Banca Transilvania drept declaraţii de creanţă. Califică cererea de intervenţie formulată de SC Forte Gaz SRL Bucureşti ca declaraţie de creanţă şi pune în vedere administratorului judiciar s-o analizeze conform art. 105 din Legea 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Pune în vedere administratorului judiciar să analizeze cererile creditoarelor D&D SRL şi Banca Transilvania SA ca declaratii de creanţă. Fixează termen la 23.02.2018 . Cu drept de a formula apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.12.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.