Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :8486/105/2017
Data inregistrarii21.11.2017
Data ultimei modificari:13.06.2018
Sectie:Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului J29/995/2009 CUI 25659490
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
INTEGRAL BETON PREST SRLDebitor
ENGIE ROMÂNIA SACreditor
EXTREM INSOLV IPURLLichidator
LUBRISTORE SRLCreditor
CRH CIMENT ROMANIA SACreditor
ELECTRICA FURNIZARE SA - SFEE MUNTENIA NORD PLOIEŞTI - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIEŞTICreditor
COMUNA POIANA CÂMPINACreditor
WURTH ROMANIA SRLCreditor
CAST SRLCreditor
ORAŞUL BREAZA PRIN PRIMARCreditor
COMUNA DUBRAVA PRIN PRIMARCreditor
HIDRO PRAHOVA SACreditor
EVA ENERGY SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL DANIELA CRISTINA STOICESCUCreditor
MATEI IOANACreditor
NIDPET CONSULT SRLCreditor
MIDAS BETON SRLCreditor
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVACreditor
VLADILA CATALINCreditor
VLADILA CRISTINACreditor
GEANTA IONCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

14.09.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 24 FOND
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

08.06.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 24 FOND
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuare procedura
Document: Încheiere de şedinţă    08.06.2018

22.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 2 FOND
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt:
Document:    

21.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 24 FOND
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea perioadei de observa?ie.
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2018

08.02.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: 24 FOND-CC
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: preschimba din oficiu termenul din 22.03.2018 la 21/03/2018
Document: Încheiere de şedinţă    08.02.2018

12.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: 2 FOND
Tip solutie: Deschidere la cererea debitorului
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei. Admite cererile conexate ?i le califica drept declara?ii de crean?e. În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare În temeiul art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe EXTREM INSOLV IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2000 lei. În temeiul art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, tuturor creditorilor indicaţi de aceasta şi Oficiului Registrului Comerţului în efectuării menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie. În temeiul disp. art. 71 alin. 2 dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de disp. art. 100. Fixează următoarele termene: 1) 10.01.2018 termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a primului raport, cel privind intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie prevăzut de art. 92 din Lg. 85/2014 2) 19.01.2018 pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin.1 din Lg. 85/2014, 3) 10 zile de la primirea notificării termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la 10 zile de la primirea notificării şi termenul de soluţionare a opoziţiilor 10 zile după formularea acestora, conform art. 100 alin. 1 lit. a din Legea 85/2014 4) 23.01.2018 termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. b Legea 85/2014 5) 12.02.2018 termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. c 85/2014, 6) 09.03.2018 pentru definitivarea tabelului creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. d 85/2014 7) 16.02.2018 data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar; adunarea va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar. Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art. 99 din Lege către toţi creditorii indicaţi de debitor în lista depusă conform art. 67 alin. 1 lit. c din lege Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art. 39 alin. 3 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Fixează termen la 22.03.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile conform art. 59 din lege Cu apel în 7 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.12.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    12.12.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.