Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul OLT  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

TribunalulOlt.jpg
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizare numere de telefon:
 
0249.436.193 - Relatii privind dosarele aflate pe rolul Tribunalului Olt – Arhiva
 
0249 43.73.70 - fax primire / inregistrare documente REGISTRATURA
corespondenta-olt@just.ro - adresa de e-mail pentru transmitere corespondenta - registratura
 
 
0249.43.57.82 - fax Cabinet Presedinte
0249 43.73.83- fax primire / inregistrare documente Sectia Penala
 

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG

ÎNCEPÂND CU DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, RESPECTIV DIN DATA DE 15.02.2013, HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI NU VOR MAI FI INVESTITE CU FORMULĂ EXECUTORIE DE CĂTRE TRIBUNAL.

Potrivit dispoz. art. 5 din Legea nr. 76/2012 “Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

 
DATE GENERALE      
                                          
  CAPACITATE (în unităţi fizice)
a)Tribunal Judeţean Olt – cu 4 săli de şedinţă
b)Constucţia are S+P+M+2 nivele
c)A des. (aria desfăşurată) = 6565 mp.
d)A c-ţie (arie construită) = 1653 mp.
 
  AMPLASAMENT   
               Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului, se află în zona centrală a municipiului Slatina.
  Proiectant general
            - S.C. „CORAL” S.A. - SLATINA 
  Antreprenor general
            - S.C. „COREMI” S.A - CRAIOVA 
  Titularul investiţiei
            - Ministerul Justiţiei- Tribunalul Judeţean Olt
 
 
 
 
 
 

Istoric

Între anii 1952-1968, perioadă în care organizarea administrativ-teritorială cuprindea comuna, raionul şi regiunea, în actualul judeţ Olt, au funcţionat Tribunalele populare raionale.
După 1968 s-a revenit la organizarea instanţelor în: Tribunalul Olt şi Judecătoriile Slatina şi Caracal.
După apariţia Legii 92/1992 acestor două instanţe de fond li s-au adăugat: Judecătoria Corabia şi Judecătoria Balş.
Primul sediu propriu al instanţei oltene a fost construit în 1896, în stilul eclectic al şcolii franceze îmbunătăţit cu elemente de arhitectură românească. După ce iniţial cladirea a avut destinaţia de locuinţă, în 1948 a fost preluată de stat ca sediu pentru diverse instituţii. Din 1986 se află în administrarea Ministerului Justiţiei.
Din anul 2003 Tribunalul Olt funcţionează în sediul actual, construcţie nouă, realizarea fiind finanţată din fondurile Ministerului Justiţiei.