Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul OLT  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

TribunalulOlt.jpg
 
 
Program cu publicul pe perioada vacanţei judecătoreşti:
06.07.2015 - 31.08.2015
 
08.00 - 09.00
 
 
Actualizare numere de telefon:
 
0249 43.73.70 - fax primire / inregistrare documente REGISTRATURA
corespondenta-olt@just.ro - adresa de e-mail pentru transmitere corespondenta - registratura
 
 
0249.43.57.82 - fax Cabinet Presedinte
0249 43.73.83- fax primire / inregistrare documente Sectia Penala
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
În conformitate cu prevederile art.21 alin.2 din Legea nr.370/2004,   Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerea Preşedintelui României, joi 23 octombrie 2014 orele 12,00 la sediul Tribunalului Olt din str.Mânăstirii nr.2 Slatina, preşedintele tribunalului va proceda la desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.   
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
          În conformitate cu prevederile art.18 alin.2 din Legea nr.370/2004,   Republicată, cu modificările ulterioare, pentru alegerea Preşedintelui României,  vineri 12 septembrie 2014 orele 12,00  la sediul Tribunalului Olt din str.Mânăstirii nr.2 Slatina, preşedintele tribunalului va proceda la desemnarea prin tragere la sorţi a celor 3 judecători care vor face parte din Biroul Electoral Judeţean Olt.
 
      
            
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Procesul verbal nr.18568/15.05.2014 şi anexa cuprinzand desemnarea presedintilor si loctiitorilor sectiilor de votare din judetul Olt privind alegerile pentru Parlamentul European din 25.05.2014DOC523.PDF - LINK


COMUNICAT DE PRESĂ
 
În conformitate cu prevederile art.29 alin.2 din Legea nr.33/2007   Republicată, cu modificările
ulterioare privind alegerile pentru Parlamentul European din data de 25.05.2014,  
joi 15 mai 2014 orele 11,30 la sediul Tribunalului Olt din str.Mânăstirii nr.2 Slatina,
preşedintele tribunalului va proceda la desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor
 electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
         În conformitate cu prevederile art.26 alin.2 din Legea nr.33/2007   Republicată privind alegerile pentru Parlamentul European din data de 25.05.2014,  miercuri  26 martie 2014 orele 13,00  la sediul Tribunalului Olt din str.Mânăstirii nr.2 Slatina, preşedintele tribunalului va proceda la desemnarea prin tragere la sorţi a judecătorilor în Biroul Electoral Judeţean Olt

 

COMUNICAT
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice faptul că , la data de 05.02.2014, va avea loc la sediul instituţiei Adunarea publică a judecătorilor în care se va dezbate analiza activităţii Tribunalului Olt pe anul 2013.
            In acest sens, adresăm reprezentanţilor mass-media invitaţia de a participa în ziua de 05.02.2014, ora 11.00, la conferinţa organizată la sediul Tribunalului Olt, ocazie cu care vor fi discutate şi modificările aduse prin intrarea în vigoare a Noului Cod Penal şi a Codului de Procedură Penală.
 
  
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG

ÎNCEPÂND CU DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ, RESPECTIV DIN DATA DE 15.02.2013, HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI NU VOR MAI FI INVESTITE CU FORMULĂ EXECUTORIE DE CĂTRE TRIBUNAL.

Potrivit dispoz. art. 5 din Legea nr. 76/2012 “Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

 
DATE GENERALE      
                                          
  CAPACITATE (în unităţi fizice)
a)Tribunal Judeţean Olt – cu 4 săli de şedinţă
b)Constucţia are S+P+M+2 nivele
c)A des. (aria desfăşurată) = 6565 mp.
d)A c-ţie (arie construită) = 1653 mp.
 
  AMPLASAMENT   
               Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului, se află în zona centrală a municipiului Slatina.
  Proiectant general
            - S.C. „CORAL” S.A. - SLATINA 
  Antreprenor general
            - S.C. „COREMI” S.A - CRAIOVA 
  Titularul investiţiei
            - Ministerul Justiţiei- Tribunalul Judeţean Olt

Istoric

Între anii 1952-1968, perioadă în care organizarea administrativ-teritorială cuprindea comuna, raionul şi regiunea, în actualul judeţ Olt, au funcţionat Tribunalele populare raionale.
După 1968 s-a revenit la organizarea instanţelor în: Tribunalul Olt şi Judecătoriile Slatina şi Caracal.
După apariţia Legii 92/1992 acestor două instanţe de fond li s-au adăugat: Judecătoria Corabia şi Judecătoria Balş.
Primul sediu propriu al instanţei oltene a fost construit în 1896, în stilul eclectic al şcolii franceze îmbunătăţit cu elemente de arhitectură românească. După ce iniţial cladirea a avut destinaţia de locuinţă, în 1948 a fost preluată de stat ca sediu pentru diverse instituţii. Din 1986 se află în administrarea Ministerului Justiţiei.
Din anul 2003 Tribunalul Olt funcţionează în sediul actual, construcţie nouă, realizarea fiind finanţată din fondurile Ministerului Justiţiei.