Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului OLT este:
                                             Slatina, Str. Mânăstirii, Nr. 2, Jud.Olt, Cod. 230038
 
Relatii privind dosarele aflate pe rolul Tribunalului Olt Arhiva - 0249.436.193
 
Telefon:
       0249 414989, 0249.43.56.38
Fax:
0249 435782 - Cabinet Presedinte
0249 43.73.83- fax primire / inregistrare documente Sectia Penala
0249 43.73.70 - fax primire / inregistrare documente REGISTRATURA
 
E-mail:
       tribunalul-olt@just.ro
       corespondenta-olt@just.ro - adresa de e-mail pentru transmitere corespondenta - registratura
 
Persoane de contact:
       Biroul de informare si relatii publice.
 
COORDONATE DE CONTACT ALE TRIBUNALULUI
 
Prim grefier                                                 -    0249-414989, 0249.43.56.38
Arhivă                                                         -    0249-43.61.93
Biroul local pentru expertize tehnice judiciar    -   0249-43.87.91 sau 0249.41.49.89/int.158
Biroul de informare şi relaţii publice                -   0249-41.49.89 / int. 167
 
 
COORDONATELE DE CONTACT PENTRU JUDECATORIILE DIN CIRCUMSCRIPTIA TRIBUNALULUI
 
 Instanţa
Sediul
Telefon
Fax 
Judecatoria Slatina
Slatina, str.Lipscani, nr.49
0249/435526        
0249/432663        
Judecatoria Caracal 
Caracal, str.Iancu Jianu, nr.37 
0249/511030        
0249/516689        
Judecatoria Bals
Bals, str.N.Balcescu, nr.1
0249/450300        
0249/450111        
Judecatoria Corabia
Corabia, str.C.A.Rosetti, nr.53
0249/563991        
0249/563995
 

Camere de lucru cu publicul

La nivelul Tribunalului Olt este organizat şi funcţionează Biroul de Informare şi Relaţii Publice în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, a Ordonanţei de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată şi modificată prin Legea nr.233/2002, la care se adaugă prevederile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Hotărârii nr.159/2004 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii şi privind Regulamentul de ordine interioară a instanţelor.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
Asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea asigurării transparenţei activităţii judiciare precum şi asigurarea activităţii de soluţionare în termen a petiţiilor formulate în nume propriu de către cetăţeni.
 
PROGRAMUL DE LUCRU al Biroului de informare şi relaţii publice: 
 
Luni, Miercuri, Joi, Vineri : 08.00 - 16.00
Marti : 08.00 - 19.00
 
DATE DE CONTACT
 
Purtator de cuvânt – Judecator  Stana Florentina
Inlocuitor purtator de cuvant - Judecator Cotoi Diana
 
Tel:     0753 312230         0753 312230 
Tel:     0249 414989         0249 414989 int 167
 
 
expert informare publică – Manolache Marinela Alina
Tel:   0249 414989         0249 414989 int 167 
       
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile
 
Program cu publicul
 
                             Luni          9 - 13
                             Marţi        9 - 13      14 – 15
                             Miercuri    9 - 13
                             Joi           9 - 13      14 - 15
                             Vineri       9 - 13
 
      
Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate:
           - verbal;
           - în scris.

Program de funcţionare

PROGRAM DE LUCRU REGISTRATURA:
Luni-Vineri: 08.30 - 13.00
PROGRAM DE LUCRU ARHIVA:
Luni-Joi: 09.00 - 13.00
Vineri: 08.00 - 12.00
PROGRAMUL DE LUCRU
al Biroului de informare şi relaţii publice: 
Luni, Miercuri, Joi, Vineri : 08.00 - 16.00
Marţi : 08.00 - 19.00
 
PROGRAMUL DE LUCRU
al Biroului Executari Penale
Luni si Joi:   09.00 - 11.00
 
 
PROGRAM CU PUBLICUL
al Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile
  
Luni           09.00 - 13.00
Marţi         09.00 - 13.00 si 14.00 – 15.00
Miercuri     09.00 - 13.00
Joi             09.00 - 13.00 si 14.00 - 15.00
Vineri        09.00 - 13.00
 
 
 
 
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta