Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul NEAMŢ  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă


Istoric

Bazele organizării judecătoreşti moderne au fost puse de către Regulamentul Organic.

În conformitate cu prevederile acestuia în ţinutul Neamţului la data de 28 ianuarie 1832 îşi începe activitatea în oraşul Piatra Neamţ - Judecătoria Piatra Neamţ.

 

Fiecare instanţă avea un preşedinte, doi asesori, un condicar care era " director a toată cancelaria judecătoriei", un registrator şi câţiva scriitori.

 

Unirea Principatelor Române din 1859 şi perioada ce urmează a condus la adoptarea unor legi fundamentale pentru tânărul stat în formare, printre care şi Legea pentru organizare judecătorească din 4 iulie 1865 în baza căreia a început să funcţioneze Tribunalul Judeţean Neamţ, având drept circumscripţie întinderea teritorială a judeţului.

 

Personalul era format din preşedinte, doi membri, un supleant, un procuror si un substitut.

 

Concomitent cu înfiinţarea Tribunalului Judeţean se extind şi atribuţiile judecând, pe lângă cauze civile, cauze în materie corecţională şi comercială.

 

Această competenţă o păstrează şi sub legile de organizare judecătorească din 1 septembrie 1890, 24 martie 1909 şi a legii Mârzescu din 1924.

 

Începând cu anul 1938, Tribunalul Judeţean Neamţ a funcţionat cu două secţii şi patru judecătorii: trei mixte - Buhuşi, Piatra Neamţ şi Tîrgu Neamţ si una rurală la Hangu.

 

Legea pentru organizare judecătorească intrată în vigoare prin Decretul nr.2958/19.08. 1938, stabilea personalul instanţei astfel: 1 prim preşedinte, 1 preşedinte de secţie, 1 prim procuror, 1 judecător de instrucţie, 4 judecători de şedinţă, 1 procuror, 2 supleanţi, 2 grefieri, 6 ajutori de grefieri si un secretar de parchet.

 

În anul 1948, sub influenţa legislaţiei de tip sovietic impusă ţării, Tribunalul Neamţ va funcţiona sub denumirea de tribunal "popular", iar reforma administrativă din anul 1952, atrage schimbarea denumirii în Tribunalul Raionului Piatra Neamţ.

 

Odată cu revenirea la vechea împărţire administrativ-teritorial în anul 1968, instanţa a revenit la vechea denumire, reforma administrativă aducând schimbări şi în plan legislativ, tribunalul dobândind competenţe noi ca instanţă de control judiciar.

 

După anul 1989, odată cu repunerea în drepturi a justiţiei, tribunalele, pe lângă vechile competenţe şi-au lărgit atribuţiile ca instanţe de fond, având un rol primordial în înfăptuirea dreptăţii.

 

Tribunalul Neamţ este arondat prin noua lege de organizare judecătorească Curţii de Apel Bacău , având arondate judecătoriile: Piatra Neamţ, Roman, Tîrgu Neamţ şi Bicaz.

 

În cadrul instanţei funcţionează trei secţii specializate - penală, civilă şi comercială şi de contencios administrativ cu un număr de 31 magistrati la data de 1 martie 2013. 

 

 

 

 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TRIBUNALULUI NEAMŢ SUNT:

 

*      LEGEA NR.304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIARA: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64951

 
*      REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL INSTANTELOR JUDECATORESTI:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174377