Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Informaţii de interes public

Tabloul mediatorilor din județul Neamț poate fi accesat de la următoarea adresa:  
 
 
sau numai mediatorii autorizați de la adresa:
 
 
 
 
Anunt foarte important
 
Conducerea Tribunalului Neamţ adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:
         
În situaţia în care se depun ori se transmit prin e-mail  sau prin poșta obișnuită înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se folosească adresa de email a secției la care dosarul este pe rol, în cazul trimiterii prin email, respectiv adresa poștală cu înscrierea explicită a denumirii secției pentru cele trimise prin poșta obișnuită. Adresele poștale și de email ale secțiilor se află pe prezenta pagină la secțiunea  "Contact" la adresa: contact.aspx .


  
Anunt foarte important
 
Conducerea Tribunalului Neamţ adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:
În situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se facă cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată, astfel cum rezultă din prevederile art. 254 Cod procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
În caz contrar, Tribunalul Neamţ nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor pentru fiecare termen, la dosare.
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu încrisul sub semnătură privată.
 
 
 

Contact