Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul MUREŞ  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

logo_centenar_ROMANIA.jpg

711.jpg

 
 
Tribunalul Mureş îşi desfăşoară provizoriu activitatea
 
în Târgu Mureş, strada Justiției, numărul 1 , judeţul Mureş.
 
 
Tribunalul Mureş are în circumscripţie 5 judecătorii:
 
                                                                 Judecătoria Târgu Mureş
                                                                 Judecătoria Sighişoara
                                                                 Judecătoria Reghin
                                                                 Judecătoria Târnăveni
                                                                 Judecătoria Luduş.
 
 

 

Informaţii potrivit Memorandumului pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării
informaţiilor de interes public
 (pagina in constructie)
1.    Prezentare
     1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
          - Constituția României
     1.2. Conducere

      1.3. Organizare

            Regulament de organizare şi funcţionare (Hotărărea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii);

            Organigrama instituţiei;
            Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea instituției:
                        Judecătoria Târgu Mures;
                        Judecătoria Reghin;
                        Judecătoria Sighisoara;
                        Judecătoria Târnăveni;
                        Judecătoria Luduș.
            Carieră.
     1.4. Rapoarte
              
2.    Secţiunea informaţii de interes public
     2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public
               Legea nr. 544/2001
               Normele de aplicare (H.G. 123/2002) 
      2.1.1. Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 şi datele de contact
               Expert principal - Veronica Ţambrea
               Biroul Informare Relaţii Publice- Tribunalul Mureş, str. Bolyai nr. 30, etaj 1, camera 10
               Telefon: 0265260323, int.212, 0756162435
      2.1.4. Formular refuz la solicitare
      2.1.6. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie
               conform art. 5, alin.1 lit. g) şi h) din legea nr. 544/2001
      2.1.7. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001.
              
               Raport B.I.R.P. 2011.pdf
               Raport B.I.R.P. 2012.pdf
               Raport B.I.R.P. 2014.pdf
               Raport B.I.R.P. 2015.pdf
               Raport B.I.R.P. 2016.pdf
               Raport B.I.R.P. 2017.pdf
               Raport B.I.R.P. 2018.pdf
 
 (pagina in constructie)
 
     2.3.   Buget
          2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare -  la sectiunea Info financiar
          2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară) - la sectiunea Info financiar
          2.3.3. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii - link la Fisier cu situatia drepturilor salariale
 
     2.4.   Bilanţuri contabile - la sectiunea Info financiar
   
     2.5.   Achiziţii publice - la secţiunea Achiziţii publice
          2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice
          2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice, conform Anexei – link la Fisier cu Achizitii
 
     2.6.   Contractele de achizitiţie publică, conform H.G. 901/2015 – link la Fisier cu contracte
 
     2.7.   Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice - la secţiune Organizare-Declaraţii de avere şi    
             de interese
             
 
     2.8.   Modelele de cereri/formulare tipizate https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/swissromaniancp/
 
3. Contact
    Datele de contact ale autorităţii:
    Denumire: TRIBUNALUL MUREŞ
    Adresa: mun. Tîrgu Mureş, Str. Bolyai nr. 30 , cod 540067 
    Telefon: 0265260323
    Fax: 0265267856
    Fax Registratură: 0265222776
 
     3.1.   Relaţii cu presa:  expert - Ţambrea Veronica, tel. 0265 260323 int.225, mobil: 0756 162435
                                       purtător de cuvânt, judecător - Veronica Szasz Tel: 0787 524578
                                       înlociutor, judecător -  Teodora Albu
                                       grefier delegat - Tătaru Anamaria
 
     3.2.    Programul de funcţionare al instituţiei:  luni-vineri între orele 07:30 – 15:30
                                                      Program arhivă :  luni-vineri între orele 08:00 - 12:00
     3.3.   Program de audienţe
     3.4. Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor - tribunalul.mures@just.ro

 

 

Organigrama Tribunalului Mureș .pdf

STRUCTURA INSTANTE TRMS   .pdf
 
 
 
 
 

Istoric

Tribunalul Mureş  funcţionează într-o clădire situată în municipiul Târgu-Mureş, str. Bolyai nr. 30, jud. Mureş, care se află în imediata apropiere a imobilului de pe str. Justiţiei nr. 1., unde îşi desfăşoară activitatea Curtea de Apel Târgu-Mureş, Tribunalul Specializat Mureş, şi Judecătoria Târgu-Mureş.
            Cu referire la istoricul Tribunalului Mureş trebuie spus că această instituţie este continuatoarea  unei bogate  tradiţii  juridice şi instituţionale. Astfel în anul 1542, din scaunul de judecată al principelui status consilium se înfiinţează instituţia cunoscută sub denumirea de  “Tabla Regească” (având în limba latină denumirea de: “Incluyta Tabula Per Magnum Transsilvaniae Principatum Partesque eidem andexas Judiciaria Regia”), iar imobilul în care şi astăzi ne desfăşurăm activitatea a fost contruit în anul 1789, fiind monument istoric. Totodată, în secolul al XIX-lea, în aceelaşi imobil s-a înfiinţat Tabla Regească a Transilvaniei - instituţie cu atribuţii de judecată şi de legiferare a Transilvaniei, unde au lucrat personalităţi de seamă ale istoriei şi culturii noastre, precum: Petru Maior şi Avram Iancu, acesta din urmă, absolvent de drept la Cluj Napoca, fiind printre cancelarişti.
            Tribunalului Mureş îi sunt arondate un număr de 5 judecătorii:
Judecăroria Târgu Mureş, Judecătoria Sighişoara, Judecătoria Reghin, Judecătoria Luduş şi Judecătoria Târnăveni.
            La parterul clădirii Curţii de Apel Mureş se află secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş  şi Departamentul Economic Financiar şi Administrativ.