Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

 
     Tribunalul Mehedinţi este o instanţă cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul reşedinţă de judeţ Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr.14, judeţul Mehedinţi.
     Are arondate în raza de competenţă judecătoriile:
      - Baia de Aramă, cu sediul în oraşul Baia de Aramă, str. Nicu Pereanu nr.8;
      - Orşova,  cu sediul în municipiul Orşova, str. 1 Decembrie  1918, nr.16C, judeţul Mehedinţi;
      - Strehaia, cu sediul în oraşul Strehaia, strada Republcii nr.201, judeţul Mehedinţi;
      - Vânju Mare. cu sediul în oraşul Vânju Mare, str. Viilor nr.9, judeţul Mehedinţi;
      - Drobeta Turnu Severin, cu sediul în municipiul reşedinţă de judeţ Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I nr.14, judeţul Mehedinţi.
     Tribunalului Mehedinţi funcţionează cu patru secţii :
       - Secţia I civilă, în cadrul căreia există următoarele complete specializate:
          - pentru soluţionarea cauzelor având ca obiect adopţie, tutelă, protecţie specială;
          - pentru soluţionarea cauzelor privind legile  funciare;
       - Secţia penală cu următoarele complete specializate:
          - pentru soluţionarea infracţiunilor de corupţie;
         - pentru soluţionarea cauzelor prevăzute de Legea nr.211/2004 privind judecarea cauzelor referitoare la protecţia victimelor infracţiunilor.
       - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal având următoarele complete specializate:
          - pentru soluţionarea cauzelor comerciale;
          - pentru soluţionarea cauzelor de contencios administrativ şi fiscal.
      - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale este organizată ca secţie specializată a Tribunalului Mehedinţi în temeiul art. 36 alin.3 din Legea nr.304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, republicată, pentru soluţionarea cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurările sociale şi funcţionează în baza Hotărârii nr. 87 din 6 aprilie 2006 adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia de judecători.
     În cadrul secţiei funcţionează şi un număr de 6 asistenţi judiciari care intră în compunerea completelor de judecată potrivit art.55 alin.1, art.110 şi art. 111 alin. 5 din Legea nr.304/28.06.2004 privind organizarea judiciară, republicată.
     În structura tribunalului mai funcţionează:
     - un departament economico-financiar  şi administrativ, condus de un manager economic - Dulcea Elisabeta, deservit de 8 consilieri economici.
     - un compartiment de informatică juridică, condus de un informatician şef,
     - un birou de infomare şi relaţii publice, a cărui activitate este asigurată de judecătorul delegat şi un expert al biroului;
     Pe lângă Tribunalul Mehedinţi funcţionează:
     - biroul de local de expertize tehnice şi judiciare a cărui activitate este asigurată de un referent - Asproniu Elisabeta;
     Clădirea în care îşi are sediul Tribunalul Mehedinţi este proprietatea Ministerului Justiţiei.   
     Activitatea tribunalului se defăşoară în birourile situate la  etajele I şi II, cu trei  săli de şedinţe de judecată: două amplasate la etajul II şi una la parter.
  
        TELEFOANE UTILE:
            0252 208244 - arhiva tribunalului
            0252 208245 - registratura tribunalului
            0252 208248 - serviciul probaţiune
            0252 208230 - executări penale
            0252 208207 - contabilitate
 
 

Istoric

      Tribunalul Mehedinţi a fost înfiinţat în 1831 în baza Regulamentului organic, ca Judecătorie a judeţulului Mehedinţi. A funcţionat cu acest statut până în 1857, apoi ca tribunal judeţean în perioada 1857-1952.
        Până în 1841 a avut sediul la Cerneţi, vechea reşedinţă a judeţului, de unde s-a mutat la Drobeta Turnu Severin, noul centru administrativ al acestuia, la început în casele polcovnicului Solomon, apoi în diverse imobile din oraş.
       În 1904 au fost cumpărate casele Miculescu de pe actualul bulevard Carol I care, cu modificări substanţiale aduse atunci şi mai târziu, au servit ca palat judeţean de justiţie până astăzi.
      Ca judecătorie, instituţia a fost instanţă de fond, cu competenţă asupra întregului teritoriu al judeţului şi cu o singură secţie, până în 1875, condusă de un prezident şi dispunând de doi judecători şi un procuror.
      Până în 1864/1865, în înfăptuirea actului de justiţie, a ţinut seama de dreptul scris şi nescris valabil la acea dată în Ţara Românească, în primul rând Pravila Caragea şi Regulamentul Organic, apoi de codurile de legi adoptate şi aplicate în epoca lui Alexandru Ioan Cuza şi ulterior.
    În 1865 pe lângă tribunal a luat fiinţă cabinetul judecătorului de instrucţie, iar în 1870 corpul portăreilor, însărcinat cu executarea tuturor actelor de procedură civilă şi comercială.
       Creşterea considerabilă a numărului de procese generate de aplicarea legislaţiei agrare şi comerciale şi dezvoltarea economică şi edilitară a oraşului, a determinat, începând cu 1 aprilie 1875, organizarea tribunalului pe două secţii, fiecare cu câte o grefă.
       După înfiinţarea judecătoriilor de ocol, în 1879 a devenit instanţă de apel pentru hotărârile pronunţate de acestea.
       În 1925 a fost reorganizat pe baza legilor iniţiate şi adoptate după Marea Unire, când s-a creeat o secţie specială, deservită de un magistrat şi un grefier, desemnaţi pe un an prin rotaţie, secţie care se ocupa de administrarea tutelelor şi fondurilor dotale. Această secţie a lucrat separat până în 1937.
       În 1937, prin punerea în aplicare a noului cod penal Carol al II-lea, tribunalul a beneficiat de o nouă instituţie, înfiinţată pentru judecarea infracţiunilor săvârşite de minori şi denumită instanţă specială de minori, deservită de un magistrat şi un grefier, desemnaţi de tribunal, prin rotaţie, pe termen de 1 an.
      În 1948 instanţa şi-a schimbat denumirea de Tribunal Judeţean în Tribunal Popular al Judeţului Mehedinţi, purtată până în 1952, când s-a desfiinţat, ca urmare a înlocuirii organizării administrativ-teritoriale pe judeţe cu organizare bazată, după model sovietic, pe regiuni şi raioane.
      În ierarhia administrativă, Tribunalul Mehedinţi s-a subordonat Departamentului Marii Logofeţii a Dreptăţii până în epoca lui Cuza, apoi Ministerului Justiţiei până de desfiinţare. A fost reînfiinţat în 1968, ca efect al revenirii ţării la împărţirea administrativ-teritorială pe judeţe.
       După 1990, instituţia a fost reorganizată îndeplinind funcţii de primă instanţă, instanţă de apel şi recurs. A fost organizată cu secţiile civilă, penală, comercială şi de contencios administrativ. De la 1 noiembrie 2002 i s-a atribuit şi Oficiul Registrulului Comerţului, preluat de la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţulului Mehedinţi.