Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

PREŞEDINTE INSTANŢĂ
Judecător POPESCU NOREL
 
VICEPREŞEDINTE INSTANŢĂ
Judecător SIMA ION COSMIN
 
COLEGIUL DE CONDUCERE
POPESCU NOREL - preşedinte
POPESCU CORNELIU - judecător, membru
BORDEA MAGDALENA LUCIA - judecător, membru
ZOICAN DORINEL - judecător, membru
SIMA ION COSMIN - judecător, membru
ACSINTE MIHAI - judecător, membru
CIOCLOV CRISTIAN EUGEN - judecător, membru
 
SIMION EDUARD - prim grefier, secretar

Structură organizatorică şi organigramă

SECŢIA I CIVILĂ
JUDECĂTORI GREFIERI
CIOCLOV CRISTIAN EUGEN - Preşedinte secţie
BĂRBĂNŢAN LUCIA
NEGREANU VICTORIA
POPESCU VICTORIA CERASELA
MIHĂIŢĂ AURORA
OLARU CARMEN MIHAELA
ZOICAN CAMELIA
CURELEA ANA RUXANDRA
ROMAN VICTOR
ZAHARIA GEORGE CRISTINEL
PANĂ ANA - Grefier şef secţie
DĂOGARU DANA
ISTRATIE LUCREŢIA
BARBU MIHAELA
BOŞOG DANIELA
VIDAN ELISABETA
DRĂGHICI AURELIA DORINA
DAIA LUMINIŢA
ISMANOVICI LOREDANA COSMINA
CIOCLEA ANAMARIA
SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
JUDECĂTORI GREFIERI

TUDOR EUGENIA - Preşedinte secţie cu delegaţie
POPESCU NOREL - Preşedinte instanţă
POPESCU CORNELIU
BARBU ADELA
POPESCU CLARA DANIELA
BRANDIBUR CLAUDIU TAVI
BIRĂU MONICA
BORDEA MAGDALENA
CURELEA ADRIAN
FALCAN CLAUDIU DANIEL
ZOICAN DORINEL
FALCAN CAMELIA AURORA
CĂPITĂNESCU SORINA NICOLETA
UNGUREANU MARIA GABRIELA
UNGUREANU CORADO ADRIAN
ZOICAN ALINA DANIELA

PEREŞI LUCIAN - Grefier şef secţie
BENGA VERGINICA
MIREA GEORGETA
ŢÎRDĂ AURELIA CLAUDIA
BĂRBOI AMALIA
ROMAN COSTIN
STELESCU RODICA
CIONAC OLIVIA
MANEA LIANA CAMELIA
ILIE ANA NICOLETA
ISVORANU TUDORIŢA
VOICHIŢĂ MAGDALENA NADIA
NAE ADINA CRISTINA
CIMPOERU LILIANA
GENCĂRĂU IRINA MIHAELA
DRĂGHIA ŞTEFANIA-DELIA
FLORESCU CRISTINA-MIHAELA
COSTESCU NICOLETA ALEXANDRA

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
JUDECĂTORI GREFIERI
BUZAN NARCISA MIHAELA - Preşedinte secţie
BURTEA CRISTINA
ACSINTE MIHAI
IORDACHE MARIANA
SFINŢESCU LILIANA
EPURE LAURA - concediu creştere copil
MOLEANU AMALIA CECILIA
TUNARIU CRISTIANA - Grefier şef secţie
DAIA MARIA
IOVA IULIANA
AL-FIRI DOINA MIRELA
GEICU CORNELIA
PORUMBEL ELENA-CORNELIA
CILIBIU VALENTINA NELI
ASISTENŢI JUDICIARI  
BOENGIU RADU
PREDA ANA LOREDANA
NEGRESCU OANA LOREDANA
GHELNER LORIN
OPRIŞOR CLARA
GRIGORESCU IULIANA
 
SECŢIA PENALĂ
JUDECĂTORI GREFIERI
POPESCU MIHAELA - judecător desemnat să îndeplinească atribuţii ale preşedintelui de secţie
SIMA ION COSMIN
BEJINARU FLORICA
ULIU ROMICĂ GEORGE
POPESCU CORNELIU BOGDAN
ZAHARIA DANIEL - delegat cu supravegherea persoanelor private de libertate la Penitenciarul Drobeta Tr. Severin
FULGA DORINA - Grefier şef secţie
TRIFU MIHAELA DANIELA
HURDUC MONICA
BUŢĂ EMILIA
TĂEREL CLAUDIA ANDREEA
VASILAN DANIEL DUMITRU
ŞALAPA AURA
PRUNDEANU TEODORA
CIAUŞU CLAUDIA IONELA
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ
BORDEA CENUŞE VICTORIA
PĂUN MARIANA
ROŞOGA RODICA
BĂLĂ FLORENTINA
MEILĂ CĂTĂLIN CONSTANTIN
COMPARTIMENTUL ARHIVĂ
MÎNJINĂ DORINEL
BUŞU GEORGETA
ENACHE IOANA
NIŢĂ MARIA
DRĂGAN MARINA
CUSMULESCU LILIANA-ROXANA
DĂIESCU VALENTINA
DUDĂU RODICA
COMPARTIMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV
CIUREL SIMONA - manager economic
GROZAVU MIHAELA
TĂNĂSESCU ZOIA
ENESCU FLORICA
DRUGĂ NICOLETA
BLAGOE DORINA - inginer constructor
STOENESCU SEBASTIAN EUGEN
HINOVEANU MIHALACHE
DRINCEANU MIHĂIŢĂ
BIROU EXPERŢI
ASPRONIU ELISABETA  
COMPARTIMENTUL DE INFORMATICĂ

COTIGĂ DANIELA FLORICA - specialist IT şef
DOANDEŞ CRISTIAN

GHIZEL PETRE
BONDOC LUCIAN
APROZI
STOICHINĂ IOANA
PICU ANA-MARIA
BENY LAVINIA
ŞOFERI
MITROI DUMITRU
CUSMULESCU COSTINEL
BREBENARU POMPILIU
   

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei


Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

​ 
SECŢIA I CIVILĂ
 
În conformitate cu dispoziţiile art. 95 Noul Cod de procedură civilă, tribunalul soluţionează cauze în primă instanţă, în apel şi recurs:
  
1.   în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;
2.   procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială;
3.   procesele şi cererile în materie de expropriere;
4.   cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiilor;
5.   cererile privind măsuri de protecţie specială a minorilor conform Legii 272/2004;
6.   cererile pentru repararea  prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite  în procese penale;
7.   cererile pentru recunoaşterea precum şi pentru încuviinţarea executării silite a hotărârilor date în ţări străine;
8.   procesele şi cererile în materie de creaţie intelectuală şi de proprietate industrială;
9.   alte cauze date de legea lor în primă instanţă.
10. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă;
11. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;
12. orice alte cereri date prin legeîn competenţa lor.
 
 
 SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
 
 Materia  "CONTENCIOS ADMINISTRATIV şi FISCAL"
 

 În primă instanţă:

    A. Abţinere, acţiune în constatare, acţiuni împotriva ordonanţelor guvernului,   aplicare amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art. 24 din Legea nr.554/2004) alte cereri, anulare act administrativ, anulare act de control taxe şi impozite, anulare acte emise de BNR, anulare act emis de Consiliul Naţional al Audiovizualului, anulare act emis de autorităţi publice locale, anulare acte emise de autorităţile de reglementare, anulare acte administrative emise de C.N.V.M., anulare acte privind reglementarea concurenţei (componentă ajutor de stat, componentă concurentă), anulare certificat de atestare a dreptului de proprietate, anulare acte administrative cu caracter normativ,  asigurare dovezi;

   C. Cetăţenie,  cerere ajutor public judiciar,  cerere reexaminare ajutor public judiciar, cererea necontencioasă - art. 537 NCPC, cererea de reexaminare privind taxele de timbru,   contestaţie tergiversare cauză , contract administrativ, completare dispozitiv, comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001), conflict de competenţă, constatare aprobare tacită, contestaţie act administrativ fiscal, contestaţie la executare, custodie publică;

   D. Despăgubire;

   E. Excepţie nelegalitate act administrativ, excepţie de  neconstituţionalitate, expropiere, exequator;

   I. Incompabilitate;

   Î. Îndreptare eroare materială;

   L. Lămurire dispozitiv, litigii Curtea de Conturi (Legea nr.94/1992), litigii privind ajutorul de stat (Legea nr.143/1999), litigii privind achiziţii publice, litigii privind domeniul public, litigii privind evidenţa informatizată a persoanei, litigii privind regimul străinilor, litigii privind magistraţii, litigii privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999), litigii privind funcţionarii publici statutari;

   M. Măsuri asiguratorii;

   O. Obligare emitere act administrativ, obligaţia de a face, ordonanţă preşedenţială;

   P. Perimare, pretenţii, poprire asiguratorii, plângere contestaţie  tergiversare;

   R. Recuzare, reexaminare (Legea nr.211/2004), reexaminare amendă judiciară, reexaminare taxă timbru, refugiaţi, refuz acordare drepturi, refuz soluţionare cerere, refuz acordare drepturi conform Legii nr.189/2000, refuz acordare drepturi conform Legii nr.309/2002, refuz acordare drepturi conform OUG nr.214/1999( calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă), refuz acordare drepturi persecutaţi politic( D.L. nr.118/1990), refuz acordare drepturi veteran de război (Legea nr.44/1994), refuz acordare drepturi protecţie socială (persoane cu handicap, protecţia copilului), regim tolerare;

   S. Sancţiuni pentru neexecutarea hotărârii, strămutare, sechestru asigurator, sechestru judiciar, suspendarea executării unui act administrativ; suspendare art. 143 NCPC,  suspendarea  provizorie a executării.

   V. Vânzări spaţii comerciale (Legea nr.550/2002)

 Ca  instanţă de apel/recurs: apeluri/recursuri  împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în materie de contravenţii.

 

Materia  "LITIGII CU PROFESIONIŞTI"

  - În primă instanţă

    A. Abţinere, acţiune cambială, acţiune în anulare a contractelor de privatizare, acţiune în anulare a hotărârii AGA, acţiune în anularea hotărârilor arbitrale, acţiuni în concurenţa neloială, acţiune în constatare, acţiune în daune contractuale, acţiune în daune delictuale, acţiune în revendicare, acţiune oblică, acţiune pauliană/revocatorie, acţiune posesorie, alte cereri, anulare incident plată, anulare licitaţie, asigurare dovezi, atragerea răspunderii administratorilor, autorizare convocare AGA;

    C. Cerere de valoare redusă,  cerere în anulare, cerere de reexaminare,  cerere ajutor public judiciar, cerere necontencioasă art. 537 NCPC, cesiune creanţă, clauze compromisorii, comisie rogatorie, completare dispozitiv, conflict de competenţă, contestaţie  tergiversare  cauză,  constatare nulitate act, constatare nulitate menţiune radiere, contestaţie (art. 31 şi următ. din Legea nr.137/2002), consfințire acord mediere;

    D. Desfiinţarea contractelor de privatizare, dizolvare  de drept, dizolvare societate (registrul comerţului);

    E. Evacuare, excludere asociat,  excepţie de  neconstituţionalitate, exequator;

    F. Fiducia, fuziune,

    G. Gaj;

    H. Hotărâre care să  ţină loc de act de vânzare cumpărare;

    I. Ieşire din indiviziune; incompatibilitate;

    Î. Încuviinţare efectuare expertiză (art.136 din Legea nr.31/1990, art. 7 alin.1 din OG nr.94/1999), încuviinţarea executării silite, îndreptare eroare materială, întoarcere executare;

    L. Litigii privind  aportul în societate

    M. Măsuri asigurătorii;

    N. Nulitate act juridic, nulitate radiere, nulitate societate, numire administrator provizoriu, numire lichidator;

    O. Obligaţia de a face, obligaţia de a nu face, obligare la încheierea contractului de vânzare-cumpărare privind spaţiul comercial, opoziţie, opoziţie la dizolvare, opoziţie la executare, ordonanţă preşedenţială; ordonanţă de plată - art. 1013 NCPC.

    P. Plângere împotriva rezoluţiei  directorului ORC,  plângere contestaţie tergiversare, pretenţii a căror  valoare depăşeşte 200.000 lei, poprire asiguratorie, procedură necontencioasă;

    R. Radiere,  reexaminare  anulare cerere, recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine,   reexaminare amendă judiciară, reexaminare taxă timbru, recuzare, refacerea înscrisurilor sau hotărârilor dispărute, retragere asociat, revendicare, reziliere contract, rezoluţiune contract;

    S. Somaţie  europeană de plată,  sechestru asigurator, sechestru judiciar, strămutatare,  suspendare art. 143 NCPC, suspendarea executării hotărârii arbitrale,  suspendarea hotărârii AGA, suspendarea licitaţiei, suspendare provizorie a executării.

 Ca instanţă de apel/recurs: apeluri/recursuri  împotriva hotărârilor pronunţate de judecători  în materia litigiilor cu profesionişti.

 

Materia  "FALIMENT”

    A. Abţinere,  acţiune în anulare,  acţiune în evacuare, alte cereri;  antrenare răspundere, angajare răspundere cf. art. 138 din Legea 85/2006;A. Abţinere,  acţiune în anulare,  acţiune în evacuare, alte cereri,  antrenare răspundere, angajare răspundere cf. art. 138 din Legea 85/2006;

    C. Cauţiune, cererea debitorului Lg. 85/2006,  cerere necontencioasă, concordat preventiv, completare/lămurire  dispozitiv, contestaţie,  contestaţie raport şi plan de distribuire, contestaţie creanţă,  conflict de  competenţă.

    E. Excepţie de  neconstituţionalitate;

    I. Incompatibilitate;

    Î. Îndreptare eroare materială;

    M. Măsuri asigurătorii;

    N. Nulitate  concordat ;

    O. Obligaţia de a face, ordonanţă preşedenţială;

    P. Plângere contestaţie tergiversare,  procedura insolvenţei- cooperative de consum/meşteşugăreşti/ grup de interes economic/ instituţii de credit/ persoane juridice de drept privat/ societăţi cu răspundere limitată/  societăţi în comandită pe acţiuni/ SNC/ SA;

    R. Reexaminare taxă timbru,  rezoluţiune contract, recuzare;

    S. Strămutatare

 

  SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 
    Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale soluţionează  în primă instanţă:
      - conflicte de muncă conform art. 208, art. 210 din Legea dialogului social nr. 62/2011, art. 269 al. 2 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
      - pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  - art. 153, art. 154 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
     - litigiile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă  - art. 119 din Legea nr.76/2002;
      - alte litigii având ca obiect conflicte de muncă şi asigurări sociale, potrivit competenţei stabilite prin alte acte normative.

 

 SECŢIA PENALĂ 

  

     Conform art. 36 din Legea 135/2010 (privind noul cod de procedură penală), Secţia penală a Tribunalului Mehedinţi soluţionează cauze în primă instanţă şi în contestaţie.
     Tribunalul judecă în primă instanţă:
     a) infracţiunile prezăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-2011, art. 254, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;
     b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
     c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în compentenţa altor instanţe ierarhic superioare;
     c^1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
     d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
     Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
     Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
     În cadrul Secţiei Penale a Tribunalului Mehedinţi funcţionează complete ale judecătorilor de drepturi şi libertăţi, ale judecătorilor de cameră preliminară şi fond, precum şi complete pentru soluţionarea unor contestaţii.
     Toate completele sunt competente să soluţioneze cauze cu minori, precum şi cauze de corupţie.
     Potrivit art. 53 din Legea 135/2010 (privind noul cod de procedură penală), judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind:
     a) măsurile preventive;
     b) măsurile asiguratorii;
     c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;
     d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;
     e) încuvinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii;
     f) procedura audierii anticipate;
     e) alte situaţii expres prevăzute de lege.
     Potrivit art. 54 din Legea 135/2010 (privind noul cod de procedură penală), judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
     a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
     b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
     c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
     d) soluţionează alte situaţii express prevăzute de lege.
 
 
Instanţe arondate
 
 
 
 
 
 

Hotărâri de colegiu

Extrasele din hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
 art. 19 alin.(1) lit. b), d), e), h) şi j), din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
 nr. 1375/2015 
 
 
Anul 2019
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.12 din data de 19.06.2019
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.5 din data de 07.02.2019
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.1 din data de 10.01.2019
 
Anul 2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.24 din data de 12.12.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.23 din data de 05.12.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.20 din data de 08.11.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.18 din data de 29.10.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.17 din data de 26.09.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.16 din data de 11.09.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.14 din data de 24.07.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.9 din data de 15.06.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.8 din data de 07.06.2018
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.1 din data de 29.01.2018
 
 
Anul 2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.23 din data de 22.12.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.22 din data de 14.12.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.16 din data de 30.06.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.15 din data de 29.06.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.14 din data de 14.06.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.13 din data de 08.06.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.10 din data de 08.05.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.5 din data de 20.02.2017
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.2 din data de 20.01.2017
 
 
Anul 2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.26 din data de 30.12.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.25 din data de 21.12.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.24 din data de 07.12.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.22 din data de 03.11.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.20 din data de 06.10.2016
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.19 din data de 04.10.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.16 din data de 09.09.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.15 din data de 06.09.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.14 din data de 30.06.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.13 din data de 17.06.2016
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.8 din data de 15.04.2016
 
 
 
Hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
 articolul 22 alin.(2) lit. b), b1,c) şi d), din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
 nr.387/2005 cu modificările şi completările ulterioare
 
 
Anul 2015
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.20 din data de 26.11.2015
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.19 din data de 19.11.2015
 
Anul 2014
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.28 din data de 09.12.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de conducere nr.26 din data de 10.11.2014 
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.23 din data de 16.10.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.23 din data de 16.10.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.19 din data de 11.07.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.17 din data de 12.06.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.14 din data de 01.05.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.13 din data de 24.04.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.11 din data de 10.04.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.10 din data de 27.03.2014 
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.9 din data de 14.03.2014
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.8 din data de 13.03.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.6 din data de 24.02.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.5 din data de 13.02.2014 
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.4 din data de 04.02.2014
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.3 din data de 29.01.2014
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.2 din data de 22.01.2014
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.1 din data de 17.01.2014
 
Anul 2013
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.25 din data de 20.12.2013
Extras din Hotărârea Colegiului de Conducere nr.24 din data de 02.12.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.16 din data de 11.09.2013 
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.15 din data de 09.07.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.14 din data de 13.06.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.13 din data de 10.06.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.12 din data de 21.05.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.8 din data de 18.03.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.6 din data de 21.02.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.4 din data de 11.02.2013
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.3 din data de 24.01.2013
 
Anul 2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.31 din data de 19.12.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.30 din data de 21.11.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.29 din data de 15.11.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.28 din data de 30.10.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.24 din data de 24.09.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.21 din data de 02.07.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.20 din data de 11.06.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.18 din data de 28.05.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.15 din data de 08.05.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.11 din data de 11.04.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.1 din data de 10.01.2012
Hotărârea Colegiului de Conducere nr.19 din data de 16.11.2011