Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

ANUNŢ

În acord cu prevederile art. 178 alin.3 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, programul de lucru al compartimentelor Arhivă şi Registratură în perioada 01.07.2019 - 30.08.2019 este:
- luni - vineri -> 08:30 - 10:30

 GHIDURI PENTRU JUSTIŢIABILI

GhiduriSW-RO.jpg 
 

 

 

    BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE

    Conturi IBAN pentru plată onorarii experţi judiciari:

    - pentru plata ci OP - RO35CECEMH0137RON0093685, COD FISCAL 4426654

    - pentru plata cu numerar la CEC BANK - RO41CECEMH01G9RON0308121

 

    La nivelul Tribunalului Mehedinţi este organizat şi funcţionează Biroul de informare şi relaţii publice în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, a Ordonanţei de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor aprobată şi modificată prin Legea nr.233/2002, la care se adaugă prevederile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi a Hotărârii nr.159/2004 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii şi privind Regulamentul de ordine interioară a instanţelor.

    Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea asigurării transparenţei activităţii judiciare precum şi asigurarea activităţii de soluţionare în termen a petiţiilor formulate în nume propriu de către cetăţeni.

    Programul de lucru cu publicul:
           Luni-vineri : 8-16
           Luni : 16-18
    Componenţa biroului:
         Ungureanu Corado Gabriel - judecător - purtător de cuvânt;
         Sima Ion Cosmin - judecător delegat;
         Ciauşu Claudia - grefier delegat;
         Cionac Olivia - grefier delegat
   
    Petiţiile şi cererile de furnizare a unor informaţii de interes public adresate acestei instanţe se pot transmite  pe adresa de e-mail tr-mehedinti@just.ro.
   
    Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate:
          -verbal;
          -în scris.
    Modalităţi de contestare – în situaţiile în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate poate formula:
      -reclamaţie administrativă adresată preşedintelui Tribunalului Mehedinţi în termen de 30 zile de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit al angajatului biroului de informare publică directă;
      -solicitantul, dacă  se consideră în continuare lezat în drepturile sale, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, poate face plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Mehedinţi în termen de 30 zile de la data când biroul de informare publică directă trebuia să răspundă la solicitarea de interes public.
    Modul de exercitare de către cetăţean a dreptului de a adresa petiţii se realizează prin:
        - cerere;
        - reclamaţie;
        - sesizare;
        - propunerea formulată în scris;
       -  poştă electronică.
    Răspunsul la petiţie se comunică petiţionarului în termen de 30 zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
    Vă prezentăm în continuare o schemă a etapelor de oferire a informaţilor publice:
390.jpg 
 
Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr.544/2001
 
 
 
Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţii administrative (refuz şi netrimitere în termen legal)
 

  Formular reclamaţie administrativă 1- refuz la solicitare

  Formular reclamaţie administrativă 2 - nerăspuns în termen legal

 

Lista cu documente de interes public şi lista cu documente produse/gestionate de instanţă

 

  Documente de interes public 

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Lista avocaţilor înscrişi în tabloul barourilor componente ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România

 

IMPORTANT

     Corespondenţa referitoare la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se poate trimite numai pe adresa de e-mail registratura-TRMH@just.ro
 


Informatii despre MEDIERE   


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

... 


Buget

1.BUGET PE SURSE FINANCIARE

   ....

 

2.SITUAŢIA PLĂŢILOR (EXECUŢIA BUGETARĂ)

   Situaţie plăţi luna septembrie 2019

   Situaţie plăţi luna august 2019

   Situaţie plăţi luna iulie 2019

   Situaţie plăţi luna iunie 2019

   Situaţie plăţi luna mai 2019

   Situație plăți luna aprilie 2019

   Situaţie plăţi luna martie 2019

   Situaţie plăţi luna februarie 2019

   Situaţie plăţi luna ianuarie 2019

   Situaţie plăţi luna decembrie 2018

   Situaţie plăţi luna noiembrie 2018

   Situaţie plăţi luna septembrie 2018

   Situaţie plăţi luna august 2018

   Situaţie plăţi luna iulie 2018

   Situaţie plăţi luna iunie 2018 

   Situaţie plăţi luna mai 2018 

   Situaţie plăţi luna aprilie 2018

   Situaţie plăţi luna martie 2018

   Situaţie plăţi luna februarie 2018

   Situaţie plăţi luna ianuarie 2018

   Situaţie plăţi luna decembrie 2017

   Situaţie plăţi luna noiembrie 2017

   Situaţie plăţi luna octombrie 2017

   Situaţie plăţi luna septembrie 2017

   Situaţie plăţi luna august 2017

   Situaţie plăţi luna iulie 2017

   Situaţie plăţi luna iunie 2017

   Situaţie plăţi luna mai 2017

   Situaţie plăţi luna aprilie 2017

   Situaţie plăţi luna martie 2017

   Situaţie plăţi luna februarie 2017

   Situaţie plăţi luna ianuarie 2017

   Situaţie plăţi luna decembrie 2016

   Situaţie plăţi luna noiembrie 2016

   Situaţie plăţi luna octobrie 2016

   Situaţie plăţi luna septembrie 2016

   Situaţie plăţi luna august 2016   

   Situaţie plăţi luna iulie 2016   

   Situaţie plăţi luna iunie 2016

   Situaţie plăţi luna mai 2016

   Situaţie plăţi luna aprilie 2016

   Situaţie plăţi luna martie 2016

 

3. SITUAŢIA DREPTURILOR SALARIALE

   SALARII 30.09.2019 publicate cf. art. 33 din Legea 153 din 2017

   SALARII pers.aux. 30.09.2019 publicate cf. art. 33 din Legea 153 din 2017

   Alte venituri la 30.09.2019 publicate cf. art. 33 din Legea 153 din 2017

   Transparenţa drepturilor salariale per. auxiliar 31.03.2019 publicate cf. art. 33 din Legea 153 din 2017

   Transparenţa drepturilor salariale 31.03.2019 publicate cf. art. 33 din Legea 153 din 2017

   Alte venituri la 31.03.2019 publicate cf. art. 33 din Legea 153 din 2017

   Alte drepturi - Transparenţa drepturilor salariale 30.0.2018 conform art.33 din Legea Nr.153/2017

   Transparenţa drepturilor salariale grefieri 30.09.2018 conform art.33 din Legea Nr.153/2017

   Transparenţa drepturilor salariale judecători 30.09.2018 conform art.33 din Legea Nr.153/2017

   Transparenţa drepturilor salariale 31.03.2018 conform art.33 din Legea Nr.153/2017

   Transparenţa drepturilor salariale 30.09.2017 conform art.33 din Legea Nr.153/2017

 


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

Declaraţii magistraţi potrivit art.5 alin 3 din Legea nr.303/2004

   ANUL - 2012 Declaraţii

 

Declaraţii personal auxiliar de specialitate potrivit art.5 alin 3 din Legea nr.303/2004 

  ANUL - 2012 Declaraţii 
  ANUL - 2011 Declaraţii
 
Declaraţii personal auxiliar de specialitate potrivit art.7 din Legea nr.303/2004 
  ANUL - 2012 Declaraţii 
  ANUL - 2011 Declaraţii