Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 
Important: Corespondenţa referitoare la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se trimite la pe adresa de e-mail registratura-TRMH@just.ro sau la numărul de fax 0252 314666.
 

 

Ca​binet preşedinte
tel. ​0252 208200
fax. 0252 314666
Purtător de cuvânt
tel. ​0787 457109
Arhiva tribunalului tel. 0252 208244​
Registratura tribunalului​
tel. 0252 208245
Serviciul de probaţiune​

tel. 0252 208248

Executări penale​
tel. 0252 208230
Contabilitate​ tel. 0252 208207​
Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile
tel./fax. 0252 314211

tel. 0252 208208

e-mail: tr-mehedinti-blej@just.ro

 

 


Camere de lucru cu publicul

ANUNŢ

În acord cu prevederile art. 178 alin.3 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, programul de lucru al compartimentelor Arhivă şi Registratură în perioada 01.08.2020 - 31.08.2020 este:

- luni - vineri -> 08:30 - 10:30

 

În cadrul Tribunalului Mehedinţi funcţionează următoarele compartimente auxiliare de specialitate:

  - arhiva:

       program cu publicul: luni-vineri: 08:30 - 12:30

                                     telefon: 0252208244
  - registratura:
       program cu publicul: luni-vineri: 08:30 - 12:30
                                     telefon: 0252208245
  -  biroul executări penale
                                     telefon: 0252208230
  - grefa
  - biroul de informare şi relaţii publice:
       program cu publicul: luni-vineri:8-16
                                     luni:16-18
                                     telefon: ​0787 457109
  - biblioteca 

Program de funcţionare
Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta