Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

Adresa CSM nr.6510/24.03.2020 - precizări în legătură cu aplicarea Hotărârii Secţiei pentru judecători a CSM nr.417/24.03.2020 cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă
Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr.417/24.03.2020 referitoare la cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă

Lista dosarelor ce se vor judeca la data de 27.03.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca la data de 26.03.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca la data de 25.03.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca la data de 24.03.2020

Ordinul de serviciu nr. 9/23.03.2020 - emis de preşedintele tribunalului

Lista dosarelor ce se vor judeca la data de 23.03.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca la data de 20.03.2020

Hotărârea nr.10/19.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Craiova 

Ordinul de serviciu nr. 8 din 17.03.2020 - emis de preşedintele tribunalului
Ordinul de serviciu nr. 7 din 13.03.2020 - emis de preşedintele tribunalului

Comunicat de presă 1 - 12.03.2020 

Comunicat de presă - 11.03.2020

Comunicat de presă 24.02.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 10.02.2020

Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Mehedinţi nr.2/21.01.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 21.01.2020

COMUNICAT DE PRESĂ 19.12.2019

COMUNICAT - ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIŢIEI CIVILE "UŞI DESCHISE", 25 OCTOMBRIE 2019, între orele 10-13

 
 
 
 
COMUNICAT: Tribunalul Mehedinţi şi instanţele din raza sa de activitate utilizează aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet: 
 
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
 
 
 
ALEGERI LOCALE 2016
 
 
Lista avocaţilor înscrişi în tabloul barourilor componente ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România
 
Informare cu privire la actele normative cu incidenţă în materia penală ce urmează a intra în vigoare de la 01 februarie 2014.
 
IMPORTANT
   Corespondenţa referitoare la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se trimite numai pe adresa de e-mail registratura-TRMH@just.ro
  
ANUNŢ
   Potrivit art.8 din Legea nr.381/2009, cererea de numire a unui mandatar ad-hoc se depune la preşedintele secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi şi se înregistrează într-un registru special.
 
ANUNŢ
   Dosarele privind adopţiile nu sunt publice ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.  
 
 

Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
     Tribunalul Mehedinți prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 
     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 
Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 
     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.

 
 
 

 

Contact

   Contact