Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :53/100/2019
Data inregistrarii15.01.2019
Data ultimei modificari:11.10.2019
Sectie:Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC FLAMGARD IMPEX SRL RECEADebitor
ADMINISTRATOR JUDICIAR PARETO GRUP IPURLLichidator

Şedinţe

15.01.2020
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

09.10.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt. soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar şi finalizarea evaluării garanţiilor pt. întocmirea tabelului definitiv
Document: Încheiere de şedinţă    09.10.2019

05.06.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: adunarea creditorilor a confirmat administratorul judiciar
Document: Încheiere de şedinţă    05.06.2019

10.04.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: primul termen după deschiderea procedurii de insolvenţă
Document: Încheiere de şedinţă    10.04.2019

30.01.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Deschidere la cererea debitorului
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC FLAMGARD IMPEX SRL şi, în consecinţă: În baza art. 66 al. 10 din Legea 85/2014, deschide procedura generală de insolvenţă a debitoarei SC FLAMGARD IMPEX SRL , pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, dispune conexarea la prezentul dosar a cererii formulate de creditoarea SC Smart Business SRL Baia Mare, înregistrată sub nr. 1156/100/2018 privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Pareto Grup IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin care să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin, 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1, lit. d din Legea nr. 85/2014. Stabileşte următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 18 martie 2019; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 18 aprilie 2019; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 3 mai 2019; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 15 aprilie 2019. Dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1, lit. c, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Stabileşte termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 10 aprilie 2019 NCPC Complet specializat falimente nr. 4 - sala 76, orele 8,30. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea privind exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa din 30 ianuarie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotărâre intermediară  91/2019  30.01.2019

16.01.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amâmnă pronunţarea la 30.01.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    16.01.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
15/02/2019Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.