Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 
 
CABINETUL PREŞEDINTELUI
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A
Telefon:  0262-218235(-40), interior 141
Fax: 0262 - 218209
E-mail: tribunalmm@just.ro
Persoană de contact: Măndicescu Rodica - prim grefier
NU SE ACORDĂ AUDIENŢE!
 
 
 
Secţia penală
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A
Telefon:  0262-218235(-40), interioare 203, 230
Fax: 0262 – 218209
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
Persoană de contact: Măndicescu Rodica  - prim grefier
 
 
 
SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A
Telefon:  0262-218235 – 40, interioare 203, 230
Fax: 0262 – 218209
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro, http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
Persoană de contact: Măndicescu Rodica - prim grefier
 
 
 
SECŢIA I CIVILĂ
Adresă: Mun. Baia Mare, Str. Crişan nr.3
Telefon: 0262-211300, 0262-211302
Fax: 0262 – 211299
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro ,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
Persoană de contact: Achim Claudia - grefier şef
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Adresă: Bd. Republicii nr. 2A, parter, camera 26
Telefon: 0262-218235 – 40 interior 126
Fax:  0262-218209
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro, anamaria.miclaus@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
APOSTILA
Biroul pentru supralegalizarea actelor oficiale emise de autorităţile române pentru a putea fi folosite în străinătate
Adresă: Mun. Baia Mare, Str. Crişan nr.3
Telefon: 0262-211300, 0262-211302
Fax: 0262 – 211299
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
 
 
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE
Adresă:   Bd. Republicii nr. 2A, parter, camera 24
Telefon:  0262-218235 – 40 interior 124
Fax:        0262-218209
E-mail :   tr-maramures-reg@just.ro, anamaria.miclaus@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,   http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
     
 

Camere de lucru cu publicul

 
 
ARHIVA ŞI REGISTRATURA SECŢIEI PENALE
 
Date de contact
Adresă: Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, camera 3, demisol
Telefon:  0262-218235 – 40, interioare 203, 230
Fax: 0262 – 218209
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
Program cu publicul
 
Luni-Vineri: 08.00-12.00
A 2-a şi a 4-a zi de vineri din lună arhiva este  ÎNCHISĂ
 
VACANŢA JUDECĂTOREASCĂ (1 iulie - 31 august):
 
Luni:       Închis
Marţi:      09.00-10.00 - justiţiabili
                10.00-12.00 - avocaţi, consilieri juridici, experţi
Miercuri: Închis
Joi:          09.00-10.00 - justiţiabili
                10.00-12.00 - avocaţi, consilieri juridici, experţi
Vineri:     Închis
 
 
 
ARHIVA ŞI REGISTRATURA SECŢIEI A II-A CIVILE, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
 
Date de contact
Adresă: Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, camera 3, demisol
Telefon:  0262-218235 – 40, interioare 203, 230
Fax: 0262 – 218209
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro, http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
Program cu publicul
 
Luni-Vineri: 08.00-12.00
A 2-a şi a 4-a zi de vineri din lună arhiva este ÎNCHISĂ
 
 
VACANŢA JUDECĂTOREASCĂ (1 iulie - 31 august):
 
Luni:       Închis
Marţi:      09.00-10.00 - justiţiabili
                10.00-12.00 - avocaţi, consilieri juridici, experţi
Miercuri: Închis
Joi:          09.00-10.00 - justiţiabili
                10.00-12.00 - avocaţi, consilieri juridici, experţi
Vineri:     Închis
 
 
 
ARHIVA ŞI REGISTRATURA SECŢIEI I CIVILE
 
Date de contact
Adresă: Mun. Baia Mare, Str. Crişan nr.3
Telefon: 0262-211300, 0262-211302
Fax: 0262 – 211299
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro, http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
Program cu publicul
Luni-Vineri: 08.00-12.00
A 2-a şi a 4-a zi de vineri din lună arhiva este ÎNCHISĂ
 
VACANŢA JUDECĂTOREASCĂ (1 iulie-31 august) Luni-Vineri : 09.00-10.00     
 
                                                                     
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
Componenţă
Conducător al biroului şi judecător delegat pentru relaţia cu mass-media:
Jud. Petrariu Mirela Roxana telefon:0262-218235
Înlocuitor şef birou:
Jud. Gondor Oresia- telefon: 0262-218235-40
Expert principal: 
Miclăuş Anamaria Lucia    
 
Date de contact
Adresă:   Bd. Republicii nr. 2A, parter, camera 26
Telefon:  0262-218235 – 40 interior 126
Fax:        0262-218209
E-mail :   tr-maramures-reg@just.ro, anamaria.miclaus@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,   http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
Program cu publicul
Luni-Vineri: 800-1600
            Joi: 800-1700
 
În cazuri excepționale, cu acordul președintelui instanței, se permite accesul în afara programului stabilit/fără programare
 
 
APOSTILA
Biroul pentru supralegalizarea actelor oficiale emise de autorităţile române pentru a putea fi folosite în străinătate
 
Date de contact
Adresă: Mun. Baia Mare, Str. Crişan nr.3
Telefon: 0262-211300, 0262-211302
Fax: 0262 – 211299
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro, http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
Program cu publicul
Luni-Vineri: 08.00-10.00
 
 
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE
 
Date de contact
Adresă:   Bd. Republicii nr. 2A, parter, camera 24
Telefon:  0262-218235 – 40 interior 124
Fax:        0262-218209
E-mail :   tr-maramures-reg@just.ro, anamaria.miclaus@just.ro
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
 
Program
Luni-Vineri: 0800-1600
Onorarii experţi
Onorariile datorate experţilor se depun în conturile Tribunalului Maramureş-Biroul local de expertize deschise la CEC Bank:
Cont curent - ordine de plată
RO16CECEMM0137RON0047471
CUI 3695026
Cont colector - chitanţe
RO63CECEMM01G9RON0301460
CUI 3695026
Important! Pe chitanţă trebuie menţionat numele expertului şi numărul de dosar pentru care s-a efectuat expertiza.

Program de funcţionare

  
Programul instanţei: 0800-1600
 
Accesul în instanţă
Publicul are acces în incinta instanţei doar în timpul programului de lucru, în locurile permise.
Accesul în sălile de judecată se poate face cu 30 de minute înainte de începerea şedinţei.
Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru.
În timpul vacanţei judecătoreşti vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere , indiferent de obiectul judecăţii.
 
ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ
Program cu publicul
Luni-Vineri: 0800-1200
A 2-a şi a 4-a zi de vineri din lună arhiva este ÎNCHISĂ
 
VACANŢA JUDECĂTOREASCĂ (1 iulie-31 august) 09.00-10.00
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Program cu publicul
Luni-Vineri: 800-1600
            Joi: 800-1700
În cazuri excepționale, cu acordul președintelui instanței, se permite accesul în afara programului stabilit/fără programare
 
APOSTILA
Biroul pentru supralegalizarea actelor oficiale emise de autorităţile române pentru a putea fi folosite în străinătate
Program cu publicul
Luni-Vineri: 0800-1000
 
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE
Program
Luni-Vineri: 0800-1600

Program de audienţe

NU SE ACORDĂ AUDIENŢE!

Petiţii

Petiţiile se pot trimite pe e-mail la adresa tr-maramures-reg@just.ro

 sau se pot depune personal la Registratura instanţei

Ordonanţa de guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor


Relaţia cu presa

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, camera 26
Telefon: 0262-218235 – 40 interior 126
Fax:  0262-218209
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
Persoană de contact: Miclăuş Anamaria-Lucia, expert  
 
Conducător al Biroului şi judecător delegat pentru relaţia cu mass-media
Jud. Petrariu Mirela Ramona
Secţia II civilă de contencios adm. si fiscal, Bd-ul Republicii nr.2A, telefon: 0787.862.825, 0262.218235 int.163 
Jud.Gondor Oresia-Mariana - înlocuitor şef birou
Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, telefon: 0787.862.841, 0262-218235-40, int. 144

Harta


Vizualizare hartă mărită

 Sectia I civilă de pe Strada Crisan , mai jos

 


Vizualizare hartă mărită