Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1086/100/2019
Data inregistrarii12.06.2019
Data ultimei modificari:15.10.2019
Sectie:Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC UNIO SADebitor
A & A CONSULTANTS S.P.R.L.Lichidator
MUREŞAN MARIA cu domiciliul procesual alesPetent
LUNGU GHEORGHE CORIOLAN cu domiciliu procesual alesPetent
LUNGU MĂRIOARA cu domiciliul procesual alesPetent
ARDELEAN MIHAI cu domiciliul procesual alesPetent
BUZILĂ MARIAN FLORIN cu domicilul procesual alesPetent
ZOICAŞ VIOREL cu domicilul procesual alesPetent
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞCreditor
UNICREDIT BANK SACreditor

Şedinţe

06.11.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

11.09.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pt. întocmirea tabelului preliminar şi continuarea perioadei de observaţie
Document: Încheiere de şedinţă    11.09.2019

25.07.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de administratorul judiciar provizoriu A & A CONSULTANTS S.P.R.L. , desemnat pentru falimentul debitoarei SC UNIO SA şi, în consecinţă: Majorează cu 30 de zile termenele stabilite prin încheierea civilă nr. 855 din 14 iunie 2019, prin care s-a deschis procedura generală de insolvenţă a debitoarei SC Unio SA, astfel: Termenul pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă, de la 29 iulie 2019, la data de 29 august 2019. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe, de la 19 august 2019, la 19 septembrie 2019. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor, de la 13 septembrie 2019, la 13 octombrie 2019. Termenul pentru data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor de la 26 august 2019, la 26 septembrie 2019. Majorează cu 40 de zile termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art. 97 al. 1 din Legea 85/2014. Menţine restul dispoziţiilor încheierii. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea încheierii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea privind exercitarea căii de atac se va depune la sediul Tribunalului Maramureş – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de azi, 25 iulie 2019. Preşedinte,
Document: Încheiere de şedinţă    25.07.2019

14.06.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: NCPC Complet specializat Falimente nr.4
Tip solutie: Deschidere la cererea debitorului
Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare a judecăţii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC Unio SA Baia Mare, formulată de acţionarii Mureşan Maria, Lungu Gheorghe Coriolan, Lungu Mărioara, Ardelean Mihai, Buzilă Marian Florin şi Zoicaş Viorel. Admite cererea formulată de debitoarea SC UNIO S.A. Baia Mare şi, în consecinţă: În baza art. 66 al. 10 din Legea 85/2014, deschide procedura generală de insolvenţă a debitoarei SC UNIO SRL Desemnează administrator judiciar provizoriu pe A & A CONSULTANTS S.P.R.L. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin care să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin, 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1, lit. d din Legea nr. 85/2014. Stabileşte următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 29 iulie 2019; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 19 august 2019; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13 septembrie 2019; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 26 august 2019. Dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1, lit. c, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Stabileşte termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 11 septembrie 2019 NCPC Complet specializat falimente nr. 4 - sala 76, orele 8,30. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea privind exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de azi, 14 iunie 2019. PREŞEDINTE,
Document: Hotărâre intermediară  855/2019  14.06.2019


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
28/06/2019 ARDELEAN MIHAI cu domiciliul procesual ales, BUZILĂ MARIAN FLORIN cu domicilul procesual ales, MUREŞAN MARIA cu domiciliul procesual ales, LUNGU GHEORGHE CORIOLAN cu domiciliu procesual ales, LUNGU MĂRIOARA cu domiciliul procesual ales, ZOICAŞ VIOREL cu domicilul procesual ales, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.